La quarta fase del Pla Resistir arriba a quasi 60 empreses i autònoms d'Alzira

Guardar

800px-Fachada_del_Ayuntamiento_de_Alzira,_Valencia,_España
800px-Fachada_del_Ayuntamiento_de_Alzira,_Valencia,_España
Es tanca la quarta convocatòria del Pla Resistir a Alzira amb un total de 57 ajudes atorgades. A falta de la resolució de tres requeriments, ja s'ha aprovat el pagament de 119.200 euros en esta fase, i s'han desestimat les demandes fetes per 55 empreses i autònoms de sectors no inclosos en la convocatòria.Recordem que aquesta fase estava adreçada a negocis relacionats amb l'estètica com són els salons de bellesa, maquilladores, esteticistes així com a guarderies infantils privades i jardins d'infància.Les ajudes Pla Resistir són directes i tenen una quantia de 2000 euros per autònom o microempresa, més 200 euros per persona treballadora. "Una injecció econòmica per a mobilitzar l'economia desgastada per la pandèmia. L'import de les ajudes, com en la resta de convocatòries, va destinat a contribuir al manteniment de l'activitat i protegir el teixit econòmic alzireny" ha explicat el regidor d'Hisenda, Albert Furió.D'altra banda, després d'aquesta quarta fase encara quedaran 101.914 euros dels 1.149.992 euros que hi havia, per això l'Ajuntament estudia repartir aquests diners entre les 464 empreses i autònoms subvencionats. "Finalitzada aquesta tramitació, plantegem el repartiment del romanent de forma proporcional entre els beneficiaris de les 4 fases, que suposarà una quantitat aproximada de 200 euros addicionals" ha explicat l'alcalde de la ciutat, Diego Gómez. "A més -afig- cal donar viabilitat als diferents sectors, dins del que ens ha permés la legislació sobre els destinataris del Pla Resistir"L'alcalde també ha volgut insistir en el treball que s'ha fet i es continua fent des de l'Ajuntament per tal de reactivar l'economia local, amb aquestes ajudes o qualsevol altra d'àmbit autonòmic o local. "Continuarem treballant en les ajudes per a donar suports als nostres comerços i empreses i facilitarem la tramitació per a millorar l'economia de la nostra ciutat". Un exemple és la nova edició de bons al comerç presentada la passada setmana i que injectarà 150.000 € al comerç local. L'acció suposa la venda de 1500 bons de 100€ cadascun, en la qual el ciutadà paga 60 euros i els altres 40 són a compte de l'Ajuntament d'Alzira.

RESUM

Fase 1Dirigida a restauració, turisme, cultura269 ajudes atorgadesTotal.............................624.078 €Fase 2Dirigida a festa i oci59 ajudes atorgadesTotal.............................130.600 €Fase 3Dirigida a tèxtil, calcer i arts gràfiques79 ajudes atorgadesTotal.............................174.200 €Fase 4Dirigida a estètica i guarderies57 ajudes atorgadesTotal.............................119.200 €Pendent de resoldre 3 requerimentsTOTALS464 ajudes atorgadestotal.....................1.048.078 €romanent................101.914 €Els interessats poden consultar tota la informació del Pla Resistir Alzira ací

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d'abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d'una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l'aportació de l'Ajuntament és de 172.000 euros.
Destacats