L'Audiència reprén a una jutgessa d'Alzira per no ajornar un judici amb un advocat aïllat per Covid i ordena repetir-lo

Guardar

ciudad de la justicia
ciudad de la justicia

La secció setena de l'Audiència Provincial de València ha représ al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 d'Alzira per no ajornar un judici a primers de març d'enguany malgrat que un dels lletrats es trobava confinat en el seu domicili per sospites de Covid-19 de la seua dona i companya de despatx i ha ordenat repetir-ho.

El dia anterior al judici, la dona del lletrat titular del procediment estava hospitalitzada amb sospites de coronavirus i els metges van indicar al seu marit, Emilio Pérez Mora, que guardara aïllament domiciliari preventiu.

La vista, relacionada amb una reclamació civil, estava assenyalada per al 5 de març de 2020, i el lletrat va traslladar a través del seu procurador la impossibilitat d'acudir al jutjat i va aportar el certificat mèdic respecte a la seua dona.

Malgrat això, la jutgessa va ordenar celebrar el judici i posteriorment va dictar sentència condemnatòria. Els lletrats van recórrer i van insistir en la impossibilitat d'assistir a la vista davant el risc de Covid i ara l'Audiència els ha donat la raó.

El tribunal, després d'estudiar els fets i els documents aportats, recorda que en aquesta data era "notòria" l'expansió del brot epidèmic i ja s'havien adoptat mesures de prevenció de contagis que va portar a la declaració de l'estat d'alarma immediats dies després i el consegüent confinament obligatori amb limitació de circulació de les persones.

"DESCONÉIXER NORMES DE SEGURETAT"

En l'Administració de Justícia --continua el tribunal-- es va disposar la suspensió dels termes i terminis processals. En aquesta tessitura, l'Audiència considera que estava "àmpliament justificada" la impossibilitat de l'advocat de la part demandada d'estar present en la vista.

I sobre aquest tema, agrega: "Exigir per no ser tal persona física el 'malalt' és desconéixer les normes de seguretat sanitària, àmpliament difoses, de prevenció en la crisi sanitària i, per consegüent, concorria causa de suspensió de l'acte de judici".

Com que no es va acordar aquesta mesura, es va infringir una norma processal essencial del procés, postil·la. I afegeix: "Que posteriorment, el 8 de març, després del resultat de les oportunes proves mèdiques, es concloguera que l'esposa de l'advocat no presentava afecció del virus, no exclou que a dia d'assenyalament de judici degueren adoptar-se les mesures d'aïllament explicitades".

Quant a les valoracions de la part apel·lada sobre l'especialitat facultativa de qui va emetre el certificat presentat a l'acte del judici, l'Audiència recorda que és "evident" que es tracta d'un metge adscrit a l'hospital on va quedar ingressada la dona de l'advocat i no veu viable dubtar de la veracitat del seu contingut.

Amb tot, el tribunal conclou: "No poder intervenir la part demandada en tota la prova practicada en aquest acte ni efectuar les conclusions va causar evidentment indefensió". Per aquest motiu, ordena retrotreure les actuacions a l'inici de l'acte del judici i tornar a celebrar-lo. Així, deixa sense efecte també la sentència dictada el 10 de març.

Destacats