La Defensora del Veí de Paterna va atendre 564 casos en 2015

En total s'ha atès un 13% més de casos que en l'exercici anterior.

Guardar

Sagredo y la Defensora del Ciudadano
Sagredo y la Defensora del Ciudadano

L'Oficina de la Defensora del Veí va desenvolupar durant el passat any un total de 564 atencions, de les quals 242 van correspondre a actuacions relacionades amb desnonaments, mentre que 221 van tindre a veure amb el servici d'informació, mediació i assessorament (IMAS) que oferix l'Oficina i 101 sobre queixes de veïns. Així es desprén de les dades facilitats en la memòria elaborada per l'Oficina, sobre la seua activitat durant el 2015.

Tal com ha destacat la Defensora del Veí, Mª Antonia Moreno durant la presentació de la memòria, la majoria de les atencions s'han realitzat a través del servici gratuït d'assessorament jurídic en desnonaments que oferix orientació i mediació hipotecària a les famílies en risc d'exclusió social. De tots els tràmits efectuats 119 han sigut sobre assessorament jurídic i 61 consultes informatives. A més s'han tramitat 62 expedients en què s'ha arribat a la mediació judicial.

Quant al requeriment d'informació dels veïns, els departaments de Serveis Socials i l'Oficina del Defensor, concentren més del 75% de peticions informatives presentades en l'últim any, amb 134 i 118 incidències registrades, respectivament.

Per barris, el centre urbà és el que ha registrat nombre més gran de queixes seguit pel barri d'Alborgí, i Santa Rita, mentre que els barris de Terramelar i Bovalar, són els que menys intervencions han registrat.

Finalment, en la memòria s'arreplega també les campanyes bimensuals que ha realitzat l'Oficina on s'ha donat a conéixer a través de tríptics informatius i xarxes socials, els drets i obligacions dels veïns de Paterna.

Destacats