L'Ajuntament de Burjassot aprova una moció conjunta en suport als professionals que presten serveis en municipis de menys de 5.000 habitants de la província de València

Guardar

El Ple de l'Ajuntament de Burjassot, en la seva sessió ordinària del mes de juliol, ha aprovat per unanimitat de tots els grups, PSPV-PSOE, Compromís, PP, EU, Ciutadans i Totes amb Burjassot, la moció presentada de forma conjunta en referència al règim de cotització dels professionals que presten serveis en municipis de menys de 5.000 habitants.

La moció, que ha estat traslladada a l'Ajuntament per part de la Diputació de València, després d'aprovar-la també per unanimitat, recull la necessitat que el Ministeri de Treball i Seguretat Social reconsidere la seva actitud envers els petits Ajuntaments de la província de València ja que, “la reconversió dels treballadors autònoms que presenten els seus serveis a aquests Consistori en treballadors laborals de les Corporacions, implicaria incomptables perjudicis tant per als Ajuntaments com per als professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar a la seva plantilla a aquests treballadors” i, per l'altra, “els professionals que serien donats d'alta als Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals, no podrien prestar serveis en més de dues Corporacions”, tal com es desprèn del text aprovat.

Fins ara, i des de fa 30 anys, la Diputació de València, ha signat convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per prestar serveis als petits Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no poden permetre's tenir en les seves plantilles Enginyers o Arquitectes de diverses especialitats. La Diputació, al costat dels Col·legis Professionals ha finançat els honoraris d'aquests professionals que facturaven pels seus serveis.

La proposta d'acord de la moció, com s'ha assenyalat, sol·licita que es reconsidere aquesta actitud contra els petits Ajuntaments de la província de València per part del citat Ministeri “i es tinga en compte la bona fe, el compliment de la legalitat i la submissió a la jurisprudència aplicable, i en raó de tot això, s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social”.

Destacats