Torrent ultima el projecte de millora dels carrers San Pedro Alcántara i Garbí

Guardar

Calle_Garbi2
Calle_Garbi2

Continuant amb el compromís de millora del centre històric de la ciutat de Torrent, l'ajuntament aprofita els mesos d'estiu per a avançar en la remodelació dels diversos carrers del municipi. Les obres del "Projecte de Reurbanització dels carrers San Pedro Alcántara i Garbí", emmarcat en el programa d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de 2018 de la Diputació Provincial de València, es troben en la seua última fase pel que ja s'ha procedit a l'asfaltat del carrer Garbí i s'estan realitzant les labors de pintat de la senyalització horitzontal, com és el cas dels passos de vianants, i de la col·locació de la senyalística vertical en les diferents vies.

Aquest projecte de reurbanització, que va començar a executar-se a la fi de l'any passat i ha comptat amb un pressupost de quasi 420.000 €, ha tingut com a objecte, d'una banda, la substitució de les seccions viàries al carrer San Pedro Alcántara en els trams compresos des de la plaça de Sant Jaume i el carrer Garbí; i, d'altra banda, la reforma del carrer Garbí en els trams entre els carrers Padre Méndez i Mª Auxiliadora.

En el cas de San Pedro Alcántara, s'ha optat per dissenyar una plataforma única, per considerar-la la més apropiada per a optimitzar al màxim l'ample de les voreres i, en conseqüència, obtenir itineraris per als vianants de major grandària, reduint en la mesura del raonable l'ample de la zona destinada a calçada. En aquest sentit, la regidora d'Urbanisme, Inma Amat, ha declarat que "un dels principals objectius és transformar aquest carrer en un espai segur per a tots els veïns i veïnes i, principalment, fer una via accessible perquè totes les persones puguen desplaçar-se, independentment de les seues característiques de mobilitat".

Quant al carrer Garbí, tenint en compte que és una via més ampla que l'anterior, s'ha executat una solució de plataforma segregada, mantenint una zona d'aparcament en un dels seus costats. En tots dos projectes, s'ha inclòs les actuacions corresponents sobre les xarxes de sanejament, pluvials i proveïment d'aigües i s'han renovat les escomeses domiciliàries d'aigua potable.

Està previst que al llarg del dia de hui es procedisca a l'obertura dels encreuaments del carrer San Pedro Alcántara amb C/ Calvari i amb C/ Garbí, així com, una vegada finalitzades les tasques de neteja i rematades de l'obra, l'obertura definitiva de les vies al pas de vehicles al llarg de la setmana vinent.

Destacats