Torrent adjudica la segona fase del projecte de rehabilitació del Palauet Giner-Cortina

Guardar

Palacete Torrent
Palacete Torrent

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Torrent ha aprovat aquest matí l'adjudicació de la segona fase d'execució de mesures urgents del Palauet Neonazarí Xalet de la Família Giner‐Cortina, a la mercantil ARKO 10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE SL, per un import de 150.000 €, IVA inclòs.

"L'Ajuntament de Torrent continua així amb el seu interés per vetlar per la conservació i recuperació del patrimoni local i, en particular, d'aquest Bé de Rellevància Local", assenyala Inma Amat, regidora de Gestió de la Ciutat, qui explica que es fa un nou pas en la recuperació del palauet, després d'encarregar-se en una fase prèvia una sèrie de treballs per a valorar l'estat de conservació del mateix i determinar les mesures urgents i imprescindibles necessàries que han d'adoptar-se per a mantenir l'edifici en condicions de seguretat.

A partir de l'estudi i diagnòstic de l'estat del Palauet realitzat es considerava necessària la realització de manera urgent de diversos treballs que garantisquen la pervivència de l'immoble principal pel seu acusat grau de degradació, per a escometre en una tercera fase posterior una rehabilitació completa del mateix incloent l'edificació auxiliar, els templets i el clos perimetral.

Els treballs a escometre en aquesta segona fase d'execució de mesures urgents en el volum principal, és a dir, en el palauet, consistiran en: la retirada dels elements de l'estructura deteriorats; la retirada dels enderrocs i restes de l'ensulsiada de la coberta que romanen a l'interior de l'edificació; la reparació dels elements de les estructures de fàbrica que comprometen l'estabilitat del conjunt; la reposició de la coberta principal de l'edifici, desapareguda després de l'incendi patit l'any 2006; la reparació de la cúpula del templet d'accés; la reparació i habilitació de la instal·lació per a l'evacuació d'aigua de pluja; i l'encegat provisional dels buits exteriors.

El conjunt edificat, format per l'edifici principal, templets, construccions auxiliars i jardí, va ser declarat Bé de Rellevància Local el 3 d'agost de 2010. El conjunt edificat va ser projectat per l'arquitecte Jose Manuel Cortina Pérez (1868‐1950) i construït durant els anys 1918‐19 per a residència estiuenca de la família formada per la seua germana Elvira Mª Salomé i l'industrial valencià José Giner i Viguer.

L'edifici principal, el Palauet pròpiament dit i sens dubte la peça clau d'aquest recinte s'emmarca dins d'un estil eclèctic de caràcter medievalista, constituint una reinterpretació del reiterat tema del medieval, al marge d'intents arqueològics o racionalistes, més lliure, personal i singularitzat, i que busca desenvolupar les qualitats ornamentals o ambienta'ls amb una impressió romàntica i novel·lesca, que es reflecteix en la seua arquitectura (Goerlich).

Destacats