El Consell aprova el Programa de Paisatge del marge de l'Autovia A7 al seu pas pel municipi de Silla

El primer projecte a realitzar és el de la zona del Pla dels Olivars amb un pressupost de 206.298 euros

Guardar

ap 7 silla
ap 7 silla

El Consell ha aprovat el Programa de Paisatge i "Estudi, habilitació i potenciació paisatgística del marge de l'Autovia A7" del municipi de Silla per un cost estimat d'uns 580.410 euros.

El programa concreta les actuacions necessàries per a garantir la millora i potenciació del paisatge urbà de Silla, des del marge de l'autovia A-7 al seu pas pel terme municipal.

L'àmbit d'actuació comprén la franja de terreny situat entre l'autovia i el sòl industrial, en la zona industrial de major antiguitat, al sud-oest de la població.

Se situa entre els límits de la zona de domini públic de l'autovia, de 8 metres, i el vial marcat pel Pla General. Comprén sòl urbà i urbanitzable, la majoria pendent d'execució.

Actualment, és un espai lliure cobert de mala herba amb algun arbre al costat d'un camí de terra en mal estat que dóna servei a l'autovia, amb abundant presència de tanques publicitàries, fem o enderrocs acumulats en solars.

Els objectius específics del programa se centren en dos punts prioritaris: l'atenuació de l'impacte produït per l'autovia en el sòl urbà i la millora de la imatge urbana que el municipi de Silla ofereix a l'usuari de l'autovia.

Per a això, s'introduiran elements paisatgístics basats en la utilització de l'element verd per a millorar la qualitat paisatgística de la zona i resoldre simultàniament aquells punts que plantegen problemes específics, funcionals i estètics.

En aquest sentit, es pretén crear una pantalla vegetal per a aïllar visualment les instal·lacions industrials dels seus voltants i millorar la qualitat estètica i paisatgística de l'entorn on es proposa la instal·lació d'aquesta activitat, possibilitant un ús lúdic d'aquests espais.

L'objectiu últim seria la creació d'un front urbà que mostre unitat i continuïtat i les característiques de la qual conferisquen mitjançant un caràcter específic una imatge representativa a la ciutat en el seu límit sud-oest, que servisca de model per a futures intervencions.

Cinc projectes independents

Aquest programa de paisatge, que compta amb l'informe favorable del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la conselleria, així com de l'informe favorable de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, consta de cinc projectes que seran independents quant a la realització i terminis temporals.

D'aquesta manera, el projecte 1, corresponent a la zona del Pla dels Olivars, ocupa una superfície de 13.020 m² i té un cost de 206.298,23 euros.

El projecte 2, zona de Shark, compta amb una superfície de 5.350 m² i un cost de 87.928,82 euros.

El projecte 3, corresponent a la de marges de l'autovia, té una superfície de 1.325 m² i un cost de 21.136,48 euros.

El projecte 4, corresponent a zona d'Espioca, abasta una superfície de 1.425 m² i un cost de 26.646,67 euros.

Finalment, el projecte 5, corresponent al sector de Vaig moldre de Forés, té una superfície de 16.085 m² i un cost de 238.400,75 euros.

En total, el cost d'execució de tots els projectes que conformen el Programa de Paísaje del marge de l'autovia A7 al seu pas per Silla s'ha calculat en 580.410,95 euros, tenint en compte el programa de labors proposades, així com les superfícies afectades.

Atés que la situació de cada zona on es troben els projectes és diferent, la gestió i finançament dels projectes vinculats serà igualment variada.

El primer dels projectes a desenvolupar, per situar-se al costat de sòl urbà executat, és el P1 en la zona Pla dels Olivars; la font de finançament serà a càrrec de subvencions de les diferents administracions (ajuntament, diputació, conselleria, etc.).

La resta de projectes es desenvoluparan quan es duga a terme la gestió de les figures de planejament a les quals es vinculen, en ser considerats tots ells com a obres d'urbanització i tenint la consideració de càrregues d'urbanització.

Destacats