Quart de Poblet participa en un programa europeu per a integrar i fomentar l'ocupació de les dones migrants

Guardar

AYUNTAMIENTO quart de poblet
AYUNTAMIENTO quart de poblet
Quart de Poblet participa en el programa europeu EFEM l'objectiu del qual és promoure la inclusió socioeconòmica i el sentit de pertinença de les dones immigrants en les comunitats locals. Això es farà a través de procurar la inserció en el mercat laboral local i la integració en la societat. L'objectiu que es persegueix és que aquest col·lectiu no tinga cap problema per a trobar treball o establir relacions personals al poble.Per a aconseguir aquesta meta, Brussel·les ha destinat als tretze organismes dels països que formen part d'EFEM 1.246.507 euros. En concret, Quart de Poblet, única localitat espanyola seleccionada per a aquesta iniciativa, rebrà 73.188 euros perquè es desenvolupen les estratègies locals necessàries per a potenciar la mà d'obra local amb habilitats addicionals.Un dels fets que més preocupa i dels quals alerta el programa és que les dones immigrants tenen la taxa de representació més baixa en el mercat laboral en comparació amb els homes i la ciutadania europea.El paquet de formació inclourà activitats dissenyades per a ajudar a les dones. Aquestes habilitats poden ser les tradicionals com, per exemple, escriure un CV competitiu, tindre èxit en una entrevista de treball, trobar unes pràctiques, trobar col·locació en una empresa o, de caràcter més innovador, desenvolupar les seues pròpies idees de negoci, pensar en empreses de nova creació o desenvolupar habilitats empresarials.La plataforma funcionarà com un pont entre les dones migrants i les organitzacions locals que oferisquen oportunitats d'ocupació o emprenedoria. Aquesta plataforma també inclourà opcions que els proporcionaran accés a informació acreditada sobre els seus drets laborals i els serveis de justícia locals, nacionals i europeus. Aquest producte s'utilitzarà per a la formació de 50 migrants per país soci.A més, després de la fase de formació, els socis donaran suport a la participació de 30 dones immigrants, per país soci, en organitzacions interessades que permetran a les participants un accés directe al mercat laboral local.Alguns dels socis de Quart de Poblet en aquest projecte són: Institut Politècnic Do Porte (Portugal), Stimmuli for Social Change (Grècia), D'Antilles et d' Ailleurs (França) o el Centre Internazionale per la Promozione dell' Educazione e el Sviluppo Associazione (Itàlia).

Arxivat a:

Destacats