Quart de Poblet farà la prova d'ADN als gossos de manera gratuïta durant sis mesos

El genotipat és obligatori i permet localitzar als amos dels gossos que es perden, siguen robats, abandonats o que no recullen els excrements de les seues mascotes

Guardar

thumbnail_Facebook-Generico-square
thumbnail_Facebook-Generico-square

La superstició que afirma que trepitjar una caca porta bona sort no convenç a ningú. Tampoc als veïns de Quart de Poblet que veuen com alguns amos de gossos no recullen els excrements de les seues mascotes. Encara que la majoria són responsables i no deixen empremta després de passejar als seus amics més fidels, uns altres abandonen la femta enmig de la via pública sense el més mínim pudor. Aquestes actituds han provocat conflictes veïnals i problemes higiènics, sanitaris i econòmics. El ple de l'Ajuntament, per a posar fi a aquesta situació i que la pau torne al veïnat va aprovar pràcticament per unanimitat modificar l'ordenança de Protecció i Tinença d'Animals de Companyia, en la qual s'ha inclòs la identificació de l'ADN de les mascotes.

Multes de 100 a 18.000 euros

La informació genètica s'inclourà en el Cens Caní Municipal i l'Ajuntament realitzarà una presa de mostres fecals que es troben en la via pública. Després d'analitzar-la es procedirà a la identificació i sanció corresponent. Les multes poden oscil·lar entre els 100 euros i els 18.000, depenent de la gravetat, la reincidència i si concorren altres infraccions.

La mesura és obligatòria i entrarà en vigor en les pròximes setmanes. Perquè no cause un desemborsament econòmic en aquests moments tan durs per a moltes famílies, l'Ajuntament realitzarà la prova d'ADN als gossos de manera gratuïta durant sis mesos des de la posada en marxa del procés de genotipat. És a dir, de l'1 de juny al 30 de novembre.

El Consistori es posarà en contacte amb les persones propietàries dels animals que ja estan censats per a informar-los i facilitar-los totes les dades per a la inclusió en el seu cens del genotipat. Els amos que no tinguen censats als seus gossos podran fer-ho en el moment de realitzar la prova d'ADN.

Aquesta iniciativa també permetrà que les mascotes que hagen sigut robades robats o que s'hagen perdut puguen retrobar-se més fàcilment amb els seus amos. Així mateix, se sancionarà a qui ho haja abandonat. Cal recordar que si un gos es perd cal comunicar-lo en les primeres 48 hores. En cas contrari, es considera que ha sigut abandonat.El Consistori ha iniciat la campanya 'Quina Animalà'! per a conscienciar que s'ha de complir amb l'ordenança municipal. A més, hi ha molts aspectes que molta gent desconeix. Per exemple, saben que no es pot deixar només a un animal en un vehicle per temps superior a 30 minuts? O que els animals no poden orinar en parets, portes o mobiliari urbà?, i que tampoc es poden vendre les cries de les seues mascotes sense la llicència o permís corresponent?, o que tampoc es pot tindre més de tres animals de companyia de la mateixa o diferent espècie? En el cas que es tinguen més de tres mascotes es considera nucli zoològic i cal sol·licitar un permís especial. (Per descomptat, els peixos o altres animals xicotets es comptabilitzen de diferent forma).

Aquest i molts altres aspectes, com els requisits que s'ha de complir per a tindre un Animal Potencialment Perillós o que els animals poden pujar als transports públics sempre que hi vagen en cistelles, gàbies o en braços del seu amo o posseïdor i que l'encarregat del mitjà de transport públic no considere que puga ocasionar molèsties, es recullen en l'ordenança municipal. També que els hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i locals similars, podran permetre o no l'entrada del ca segons el seu criteri, a excepció dels gossos pigalls.

Cal no oblidar que tots els gossos han d'estar registrats en el Cens Municipal a l'Ajuntament a més d'en el RIVIA, per a això és necessari tindre l'animal identificat mitjançant xip, ADN i tindre actualitzada la cartilla sanitària amb totes les vacunacions en regla.

Si es té una mascota és per a cuidar-la. Així que recorda, 'Quina Animalà'! seria no complir amb l'ordenança de Protecció i Tinença d'Animals de Companyia!!! La pots consultar en Quartdepoblet.org

Destacats