Quart de Poblet aprova les seues ordenances més sostenibles

Guardar

quart
quart

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat la modificació parcial de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 en el ple extraordinari celebrat el 13 d'octubre, introduint noves bonificacions amb les quals pretén reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i mitigar el canvi climàtic. D'aquesta manera, el Consistori reforça el seu compromís amb la preservació del medi ambient, impulsant i secundant a través de les seues polítiques maneres de vida més sostenibles.

En concret, s'ha incrementat la bonificació de l'Impost de Béns immobles (IBI) per a aquells habitatges d'ús residencial que compten amb instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, passant d'un 10% a un 30%. En el cas de béns immobles d'ús no residencial amb aquesta mena d'instal·lacions, la bonificació serà del 10%.

D'igual manera, s'ha augmentat el percentatge de bonificació en l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en aquells casos en els quals s'incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Per a les construccions d'ús residencial, serà fins al màxim permés per la llei, passant del 50% el 95%, mentre que en la resta de construccions, arribarà al 50%.

Amb aquestes mesures, l'Ajuntament continua implementant actuacions que s'adapten als efectes presents i futurs del canvi climàtic, en línia amb les polítiques europees de reducció de les emissions i els ODS, i en coherència amb altres iniciatives comunitàries, com el Pacte dels alcaldes per al Clima i l'Energia.

A més, totes les obligacions fiscals, inclòs l'IBI, queden congelades, una mesura que porta aplicant-se des de fa més d'una dècada.

Aquesta nova adaptació se suma a l'ampli paquet, amb més de 50 beneficis fiscals per a la ciutadania, entre exempcions i bonificacions en el pagament dels impostos i taxes municipals, que van ser incorporats en 2020 en les ordenances municipals i que destaquen pel seu marcat caràcter social.

Cal assenyalar que en eixe exercici, l'Ajuntament va introduir les anomenades "ordenances verdes", que presentaven una sèrie d'incentius i mesures dirigides a fomentar l'ús d'energies procedents de fonts renovables. Una mesura emmarcada dins del projecte europeu "Local Policies for Green Energy" (Local4Green), finançat pel Fons FEDER i l'Instrument IAP, en el marc del Programa Interreg Med 2014-20.

El regidor d'Hisenda i Empreses Públiques, Bartolomé Nofuentes, va destacar davant el ple que "amb aquestes modificacions es continua la labor que en matèria fiscal portem dècades desenvolupant i que es basa establir un model d'equilibri que permeta donar resposta a les necessitats dels qui més ho necessiten amb una pressió fiscal sostenible".

Destacats