Paterna utilitza un georadar per a buscar coves soterrades

Guardar

Georadar cuevas Paterrna
Georadar cuevas Paterrna
L'Ajuntament de Paterna ha realitzat aquest matí un segon estudi amb georadar a major profunditat, fins a 4 metres, al voltant de la Torre i les coves per a conéixer amb major precisió les condicions subterrànies del terreny d'aquesta zona protegida i localitzar coves-habitatges que hagen quedat soterrades.El regidor de Patrimoni Històric, Roberto Usina, ha explicat que "després d'una primera anàlisi amb georadar a la fi d'abril, els tècnics han considerat necessari realitzar un segon estudi amb aquesta metodologia, a més profunditat, per a determinar amb major exactitud l'estat del subsòl d'aquest entorn protegit i afinar més en la cerca i localització de possibles coves-habitatge amagades sota sòl".L'objectiu d'aquest estudi és obtenir una planimetria de les zones analitzades, ja que hi ha constància que hi ha coves soterrades, per a poder prevenir qualsevol ensulsiada en el cas de precipitacions intenses i realitzar actuacions de farciment, si fora necessari, per a assegurar el ferm.El georadar que s'està utilitzant emet ones que permeten ser interpretades per a conéixer la densitat, els espais o els materials presents en el subsòl, fins a 4 metres per sota de la superfície.L'estudi, que s'ha realitzat en dos trams diferents de l'entorn de la Torre, permetrà l'execució de mesures, si foren necessàries, per a evitar enfonsaments de terra.Finalment, Usina ha destacat que "en aquesta zona protegida, una de les més emblemàtiques de la ciutat i amb major valor històric i patrimonial, hi ha quantificades actualment unes 75 coves en ús" al mateix temps que ha recordat que les coves – habitatge són un tipus de construcció singular que va estar molt estés a Paterna durant els segles XVII i XVIII, i que, amb el pas dels anys, moltes van ser abandonades, encara que el consistori ha adquirit moltes d'elles, rehabilitant-les i utilitzant-les com a espais públics.
Destacats