Paterna se situa com la ciutat amb major taxa d'activitat de la Comunitat Valenciana

L'edició 2021 dels Indicadors Urbans de l'INE, situa a Paterna amb 63,51% de taxa d'activitat l'any 2020, en el 1r lloc de la Comunitat Valenciana i en el 9é de tot l'estat espanyol

Guardar

Imagen del polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna
Imagen del polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna
Paterna se situa ja com la ciutat amb major taxa d'activitat de la Comunitat Valenciana. Així es desprén de l'edició 2021 dels Indicadors Urbans de l'INE, que situa a Paterna amb 63,51% de taxa d'activitat l'any 2020, en el primer lloc de la Comunitat i en el nové de tot l'estat espanyol.L'alcalde Juan Antonio Sagredo ha assenyalat que aquestes dades "són una clara mostra del potencial econòmic i industrial de la localitat, que en lloc de ressentir-se davant la desacceleració econòmica que s'està produint a Espanya derivada de la Covid-19, permet tindre una perspectiva favorable a curt i mitjà termini de noves inversions i de generació d'ocupació".Segons les últimes dades publicades d'Indicadors Urbans elaborats per l'INE (Institut Nacional d'Estadística), en el 2020 Paterna ha passat del lloc 15 al 9 en el rànquing nacional de ciutats amb major nivell d'activitat d'Espanya, sent la primera de la Comunitat Valenciana i "això malgrat ser un dels municipis amb major creixement demogràfic, alguna cosa que implica un increment dels habitants en edat de treballar", ha puntualitzat el primer edil.La taxa d'activitat és un índex que mesura el grau de participació de la població en edat de treballar en l'activitat econòmica i es calcula com el quocient entre la població activa i la població en edat de treballar o major de 16 anys. Es configura com una variable molt important en el creixement econòmic a llarg termini d'un territoriAmb relació a un altre dels indicadors que proporciona informació sobre la dinàmica laboral de l'ocupació, la proporció d'ocupats entre 20 i 64 anys sobre la població activa, Paterna, amb un 84,64%, també apareix com el primer municipi de la Comunitat en el rànquing elaborat per a Espanya per l'INE.D'altra banda, hi ha de destacar que segons dades de la Seguretat Social a 31 de juliol de 2021, la xifra d'afiliats al Règim General ha recuperat les dades prèvies a la irrupció de la Covid-19 i, en el cas dels afiliats al Règim d'Autònoms/as, amb un total de 4.804, els ha superats.Una xifra que mostra, d'una banda, una estructura econòmica local en la qual revisten gran importància aquells sectors i activitats que s'han vist reforçats amb la pandèmia (logística, I+D+i, formació i serveis a les pimes, informàtica, telecomunicacions, ciberseguretat o tecnologia) i per una altra, el caràcter emprenedor dels paterners i paterneres, que augmenta gràcies a polítiques municipals de foment de l'autoocupació com el Xec Emprenedor.En aquesta línia, Sagredo ha apuntat que "el dinamisme empresarial afavorit per les polítiques municipals, la constant arribada de noves activitats econòmiques a les àrees empresarials i l'ampliació de les empreses ja instal·lades, que no s'ha vist frenada per la repercussió econòmica derivada de la pandèmia, possibiliten seguir amb la tendència constant de generació d'ocupació en la nostra localitat".
Destacats