Paterna permet fraccionar el pagament de l'IBI fins a 6 mesos sense interessos

Guardar

Paterna
Paterna

L'Ajuntament de Paterna ha modificat el decret d'aprovació dels criteris de fraccionament dels rebuts de l'Impost de Béns immobles (IBI) de 2021 per a permetre el seu pagament en 3 o en 6 mesos sense interessos.

Aquesta mesura tributària té com a objectiu alleujar la càrrega econòmica dels veïns i veïnes, donada l'excepcional situació derivada per la COVID-19 i les dificultats econòmiques que aquesta que ha suposat per a moltes famílies i empreses paterneres.

D'aquesta manera, una vegada domiciliat el cobrament i sempre que es trobe dins del període voluntari de pagament, entre el 15 de març i fins al 17 de maig, el contribuent podrà fraccionar l'IBI en 3 o en 6 mesos, sense interessos de demora.

En el cas de l'opció de pagament en 3 terminis, els mesos d'abonament del fraccionament serien abril, juliol i agost mentre que si es tria l'opció de fraccionament en 6 vegades, els mesos de pagament serien abril, maig, juny, juliol, agost i setembre.

Per a poder optar a aquesta mena de domiciliació, els contribuents, que no podran tindre altres deutes en executiva, podran realitzar la sol·licitud tant de manera presencial en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà mitjançant cita prèvia com de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual Tributària en la web de l'Ajuntament.

Aquesta mesura se suma a altres accions empreses per l'Executiu socialista per a facilitar el pagament d'impostos a veïns i empreses com el Compte Corrent Tributari, que permet el fraccionament dels tributs municipals en 12 mesos sense interessos.

Destacats