Paterna elimina les espècies invasores en el llit del riu Túria i La Vallesa

Guardar

Tareas de limpieza en La Vallesa
Tareas de limpieza en La Vallesa

L'Ajuntament de Paterna, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i el Parc Natural del Túria estan duent a terme la neteja de 50.000 metres quadrats de canyes a les riberes del riu Túria al seu pas per la Vallesa.

En concret, l'actuació comprén l'eliminació de l'espècie invasora, Arundo donax, mitjançant el desbrossament i triturat del canyar existent sota el mirador de la Reina, amb l'objectiu de recuperar l'estat natural del llit.

"Per a evitar que aquesta espècie, especialment combustible en cas d'incendi torne a créixer, una vegada tallada es cobreix amb un material geotèxtil, per a aconseguir l'asfíxia del rizoma" ha explicat la Tinenta d'Alcalde de Seguretat, Mobilitat i Transició Ecològica, Núria Campos.

Aquestes cobertures romandran almenys 18 mesos, un període durant el qual es realitzarà un manteniment per a controlar rebrots de la canya i reparar el geotèxtil en cas de ser necessari.

Una vegada s'haja aconseguit l'esgotament de les reserves de les arrels de les canyes es procedirà a retirar la làmina obtenint com a resultat que desaparega aquesta espècie invasora i la consegüent restauració dels boscos de la ribera.

A més, en la zona més pròxima als habitatges en La Vallesa s'han construït unes rases drenants que eviten problemes d'inundacions, si es produïren fortes pluges. També en aquesta zona l'empresa pública Gestió i Serveis de Paterna està eliminant diferents espècies invasores.

Finalment, Campos ha recordat que "totes aquestes actuacions s'inclou en el Pla Municipal contra Incendis desenvolupat per l'equip de govern per a protegir els nostres boscos i que inclou entre les mesures de prevenció jornades de neteja de canyes i clarege de boscos durant tot l'any en diferents punts del parc fluvial del Túria i La Vallesa".

Destacats