L'anàlisi d'aigües a Paterna confirma el passe a risc lleu després d'un gran descens de la presència de covid-19 en tots els barris

Guardar

Toma de muestras de las aguas residuales en Paterna
Toma de muestras de las aguas residuales en Paterna
La ciutat de Paterna se situa en nivells de risc epidemiològic lleu segons confirmen els resultats de les últimes anàlisis realitzades en les aigües residuals de tots els barris i polígons industrials del municipi.Les dades que ofereix l'últim rastreig realitzat per l'Ajuntament, a través d'Aigües de Paterna, amb l'eina City Sentinel revelen una concentració lleu de mitjana en tot el terme municipal, amb una presència de SARS-CoV-2 de 238.000 CG/L, una xifra que fa que el risc epidemiològic de la ciutat passe d'alt a lleu.La tendència a la baixa ha sigut, de fet, molt significativa en barris com Mes del Rosari, La Coma, Terramelar, Bovalar i LlomaLlarga així com al Parc Tecnològic i en el polígon industrial L'Andana. En altres zones com La Canyada l'acusat descens de la presència de coronavirus ha fet fins i tot que el risc epidemiològic passe directament a molt baix.Per sectors, les dades que ofereix l'eina City Sentinel en aquests últims dies són: 260.000 UG/500 ml en el Nucli urbà, 270.000UG/500 mL en La Coma, Bovalar, Parc Tecnològic i L'Andana,360.000 UG/500 ml en Mas del Rosari; presència molt baixa en Terramelar i Lloma-Llarga, i tan sols 23.000 UG/500 mL en el sector que comprén La Canyada i el polígon Industrial Font del Pitxer, que se situa en risc molt baix.
Destacats