Habiliten tallafocs verds per a protegir d'incendis forestals el Parc Natural del Túria i La Canyada

Guardar

cortafuegos
cortafuegos

L'empresa Medi XXI --un dels set socis que integren el projecte Guardian-- fa tasques de desbrossament, neteja i clarege de les zones limítrofes amb les urbanitzacions de Masia de Traver i Els Pous, en Riba-roja, i La Canyada a Paterna. L'objectiu és protegir aquestes àrees vulnerables de "qualsevol catàstrofe mediambiental que poguera ocasionar un foc incontrolat".

La creació d'àrees defensives mitjançant tallafocs verds és una de les grans línies d'acció del projecte Guardian, que pretén protegir del risc davant possibles incendis les zones residencials que al llarg dels anys han anat proliferant a totes dues riberes del Túria. És el que es coneix com a silvicultura preventiva, ressalta Hidraqua en un comunicat.

Tant en la zona del Parc Natural del Túria com a La Canyada la vegetació és abundant i, en algunes zones, la canya invasiva (Arundo donax) ha crescut de manera descontrolada, convertint a aquest enclavament natural en un polvorí. Per això, les brigades forestals treballen sense treva sobre una superfície de 37,34 hectàrees. Del total, 8,48 ha es convertiran en tallafocs verds. Es treballarà amb desbrossament, poda i clarege en 26,48 hectàrees i s'eliminarà la canya d'una superfície de 2,38 ha.

Els treballs de neteja i desbrossament són "clau" en aquest projecte, acció que es complementarà amb la gestió de la humitat d'aquest combustible viu, i que es realitzarà a través de l'aigua regenerada que irradiaran les canonades (Sistema Sideinfo) instal·lades al llarg dels 14 quilòmetres d'extensió. Aquestes actuacions al costat de les labors de formació a la ciutadania en nocions bàsiques sobre la pirojardineria o jardineria preventiva en jardins, es generen espais d'Interfície Urbana - Forestal autoprotegits.

La distribució es realitzarà de la següent forma: 6 torres a Cañada Nord, 14 torres a Cañada Sud, 6 torres en Els Pous i 14 torres en Masia de Traver, que cobriran 4 quilòmetres de Interfax Urbano Forestal. A més de les torres fixes es dotarà de 30 portàtils (15 a Paterna i 15 en Riba-roja), que permetran cobrir 1,5 km extra.

Aquest sistema defensiu (en contraposició amb els sistemes d'atac o extinció convencionals) té com a objectiu principal ajudar a protegir àrees poblades o edificacions davant el risc derivat d'un incendi forestal reduint la intensitat del foc, radiació, impacte de cendres i gasos (per refredament) a l'arribada del front de flama a les construccions.

A més, per a evitar danys irreparables en cas d'incendi, s'implementarà la zona d'espècies de baixa inflamabilitat. Es tracta de plantes intrínsecament menys inflamables o més resilients al foc que unes altres que són més idònies per a aquestes zones d'alt risc.

A través de la denominada "silvicultura humida", basada en la modificació artificial de les condicions en una franja concreta del territori, s'aconsegueix reduir la temperatura en ombrejar el terreny, una menor radiació incident, increment de la humitat, una reducció de la velocitat del vent en generar fricció amb la vegetació i en termes socials i ambientals, una millora paisatgística i una gestió adequada de zones que poden actuar com a embornal de carboni, i en conjunt, una reducció de la disponibilitat del combustible.

Per a poder divulgar a la població resident els beneficis d'aquestes accions, s'ha elaborat un programa de webinars oberts gratuïts, que es formarà a la ciutadania en la prevenció contra el foc.

Guardian és un projecte innovador que va ser presentat en la tercera convocatòria de les UIA Urban Innovative Actions (Accions Urbanes Innovadores) de la Unió Europea. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu facilitar l'execució de noves solucions davant els reptes urbans als quals ens enfrontem i a la qual va optar juntament amb altres 43 projectes dels països socis en la categoria de canvi climàtic.

El projecte ha rebut una subvenció de 4,4 MM de € procedents dels Fons Feder de la Unió Europea, ajuda que representa el 80% dels 5,5 milions d'euros que suposa aquest projecte per als pròxims tres anys i el finançament dels quals completaran les entitats sòcies que participen en el seu desenvolupament.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, l'Ajuntament de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Cetaqua són les entitats sòcies de la iniciativa, amb la col·laboració del Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana). Cadascun dels socis desenvolupa una part d'aquest projecte global que contribueix activament al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l'ONU.

Destacats