Paiporta recupera 4,3 milions de deutes en recaptació executiva en el període 2016-2020

Guardar

Isabel martín paiporta
Isabel martín paiporta

L'Ajuntament de Paiporta ha recuperat per a les arques públiques 4.352.834,73 euros pendents de cobrament en recaptació executiva en el període 2016-2020. La implementació de nou programari en el departament de recaptació, així com l'establiment de ferramentes jurídiques a través de convenis amb administracions estatals superiors, ha fet possible que el consistori recupere diners pendents de cobrament des de l'any 1998.

D'acord amb un informe de l'àrea de Recaptació Executiva de l'Ajuntament, el 2016 hi havia un deute pendent de cobrament amb l'administració que ascendia a quasi 5 milions d'euros, desglossat en uns 24.000 valors diferents gravats en tres aplicacions informàtiques distintes.Amb la intenció de recuperar el màxim del deute possible i transferir-lo a les arques municipals i a les diferents administracions implicades, es va prendre la decisió d'unificar els valors en un únic aplicatiu i connectar les dades amb els agents externs col·laboradors, com són entitats financeres, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l'Agència Tributària, la Direcció General de Trànsit (DGT) o Registre de la Propietat, entre d'altres.

A més, també a iniciativa de l'equip de govern d'aleshores i des del punt de vista polític, en 2016 es va decidir, en primer lloc, adherir-se al Conveni Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a l'intercanvi d'informació i col·laboració. També en 2020, a iniciativa del govern, Paiporta es va adherir al conveni subscrit entre l'AEAT i la FEMP.Per a l'alcaldessa de Paiporta i regidora d'Hisenda i Administració General, Isabel Martín, «el govern de Paiporta ha tingut com a objectiu primordial racionalitzar i fer més efectius els procediments administratius per a millorar el cobrament i els serveis per a beneficiar a la ciutadania en general». Per això, «calia posar ordre i articular els mecanismes necessaris per a recuperar recursos que eren de totes i tots i estaven pendents de cobrament per deixadesa dels governs anteriors».

La dirigent paiportina ha agraït el «treball ingent» del departament de Recaptació i de Tresoreria, així com dels serveis econòmics municipals en el seu conjunt, per a ordenar el cobrament de deutes pendents des de feia més de 23 anys.

Tots els mecanismes posats en marxa pel govern des de 2016 han permés, d'una banda, que se salden deutes per la via executiva, gràcies a l'intercanvi d'informació i a l'encreuament de dades derivat de l'adhesió als convenis referits.

A més, aquest intercanvi aporta dades molt valuoses a l'hora d'ajustar els rebuts que emet l'Ajuntament per al cobrament d'impostos. Així mateix, millora la recaptació en el període de pagament voluntari, adequa i facilita, gràcies als ajornaments, els pagaments a les possibilitats dels i les contribuents amb dificultats per a fer front a les liquidacions.

Destacats