Alberto Torralba: 'La gent ha de sentir el Museu de la Rajoleria de Paiporta com una cosa seua'

’Dins de la programació anual els col·lectius del municipi tenen reservat un espai'

Guardar

museo-rajoleria
museo-rajoleria

Museo de la RajoleriaEl Museu de la Rajoleria de Paiporta ofereix, a tots els veïns d'aquesta localitat valenciana, un gran nombre d'exposicions i activitats culturals, que cerquen recuperar la història i la tradició de 'l'Horta', així com l'ofici del 'rajoler'.

A més, dins de la seua programació, les diferents associacions de Paiporta tenen reservat un espai privilegiat perquè siguen ells els que proposen diferents iniciatives culturals, amb l'objectiu que el Museu de la Rajoleria forme part de tots i cadascun dels veïns.

València Extra ha parlat amb Alberto Torralba Campos, Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Paiporta, que ens ha explicat tots els detalls sobre aquest museu.

Quines activitats esteu duent a terme en el Museu de la Rajoleria?

Les activitats del Museu de la Rajoleria es divideixen en dues, d'una banda les relacionades amb l'exposició permanent centrada en la cultura tradicional de l'Horta i sobretot en l'ofici de rajoler. I per un altre en una programació estable anual dividida en dues temporades, la primera de febrer a juliol i la segona de setembre a gener.

En elles són quasi una vintena d'exposicions les programades, a més d'una sèrie de tallers complementaris a les mateixes i dirigits principalment a la població educativa d'infantil i primària.

Cal diferenciar entre les exposicions programades des del grup director del mateix museu, encapçalat per la seua tècnica Eva Sanz, arreplegant les propostes dels diferents professionals o per iniciativa del mateix grup i la Regidoria de Cultura.

Des de la direcció del Museu també obrim les portes als i les artistes locals, així com a les diferents associacions culturals de Paiporta que en la seua activitat anual també programen exposicions diverses.

Quins criteris utilitzeu per a seleccionar les activitats culturals?

Som un museu d'etnologia, per tant una de les nostres principals premisses és la recuperació de cultura tradicional. Però d'altra banda disposem d'una sala d'exposicions temporals on intentem donar cabuda a un altre tipus d'activitats; fotografia, pintura, ceràmica contemporània, etc.

Dins d'aquestes cal diferenciar entre les exposicions a programar, les de caràcter professional, ens referim a artistes de cert reconeixement en aquest àmbit i les de caràcter local, que independentment del seu nivell artístic, pensem que és enriquidor facen ús d'un espai municipal propi per a fer conéixer la seua obra al públic.

Parla'ns sobre les visites guiades.

El Museu disposa d'un servei de visites guiades a partir de 20 persones de dimarts a divendres prèvia cita tant de les exposicions temporals com de la permanent, com he dit abans en el Museu de la Rajoleria de Paiporta comptem amb una exposició etnològica permanent situada en els antics forns Hoffman de la fàbrica de rajoles i teules, de la qual pren nom el nostre benvolgut museu, i ens mostren una part del nostre passat més recent, posant l'accent en l'ofici de rajoler. L'interés de la mateixa resideix tant en l'edifici, com en el seu contingut en el qual s'ha realitzat un important treball de reparació de la memòria oral i gràfica dels paiportins i paiportines.

Són nombrosos els grups, sobretot d'estudiants, tant de la localitat com d'altres punts del país, els que visiten la permanent, les visites guiades les realitza el mateix personal tècnic del museu. És fonamental que així siga, ja que malgrat tota la informació gràfica i textual sobre panells que enriqueixen l'exposició, la interrelació entre la persona experta que explica i les preguntes interessades de les receptores fan més interessant l'activitat i el nivell de comunicació/informació.

Accepteu propostes culturals de veïns?

Per descomptat que sí, per a nosaltres la ciutadania és una part molt important a l'hora de preparar la programació. Ja que des del meu punt de vista la gent ha de sentir el museu com alguna cosa seu, açò és la clau perquè les activitats tinguen l'èxit que es mereixen. Cal estar obert a tot tipus d'iniciatives que els nostres veïns i veïnes ens proposen, des de presentacions de llibres, taules redones, conferències, exposicions, etc. Per aquest motiu sempre dins de la programació anual els col·lectius del municipi tenen reservat un espai.

Destacats