Hui és l'últim dia per a postular als horts urbans de Mislata

Guardar

huertos urbanos Mislata
huertos urbanos Mislata

Des del 19 de desembre, l'Ajuntament de Mislata ha impulsat un projecte d'hort urbà perquè els interessats col·laboren en la manutenció de l'entorn i la cura del medi ambient.

En el Pou de Quint, Mislata compta amb una zona protegida de forta tradició agrícola que històricament ha fomentat la vida sostenible, l'autosuficiència i la unió dels seus habitants amb la naturalesa. Amb això com a al·licient i l'ordenança acceptada, l'Ajuntament estimula el cultiu de diverses espècies per al autoconsum, entre fruites, verdures i fins a plantes decoratives.

Per a la campanya es disposaran de 101 parcel·les (9000 m2 aproximadament) que se cediran a l'eventual usuari o usuària per 2 anys, amb possibilitat de pròrroga si no hi ha més sol·licitants. Les mateixes tenen lliure disposició d'aigua de reg.

Aprovades les sol·licituds, la dinàmica comptarà amb una Comissió Gestora que es reunirà en el Pou de Quint per a supervisar la cura dels horts, controlar l'ús eficient de l'aigua, fixar horaris, manejar conflictes i, per descomptat, proposar millores.

Com postular?

Les sol·licituds es presenten directament en l'Ajuntament de Mislata (Plaça de la Constitució 8, 46920, València), en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà on es facilitarà el formulari per a emplenar.Documents necessaris:

- Còpia del DNI- Certificat d'empadronament- Certificat de recaptació de tributs municipals (al corrent)- Resguard de 100 € de dipòsit com a garantia (retornats en acabar el servei)

Qui poden postular?

Qualsevol ciutadà que estiga empadronat a Mislata durant un període d'almenys 5 anys i que a més no tinga deutes amb els tributs municipals. D'igual forma, abans de postular ha d'assegurar el compromís d'encarregar-se personalment del treball agrícola en els horts.

El termini de postulació finalitza hui dijous i el sorteig es realitzarà en les dependències de l'Ajuntament.

Destacats