12 joves de Catarroja formen part del nou programa Jove Oportunitat

Guardar

Joop Catarroja
Joop Catarroja

L'Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa, des de la regidoria de Benestar Social, el programa JOOP, Jove Oportunintat, impulsat per l'IVAJ. Aquest projecte persegueix l'objectiu de donar una nova oportunitat formativa i laboral a dotze persones de Catarroja, proposades pels centres educatius i els serveis socials, les quals no van poder finalitzar la seua vida acadèmica més enllà de l'etapa obligatòria.

El JOOP, Jove Oportunitat, són tallers finançats pel Fons Social Europeu- iniciativa Juvenil, els quals compten amb pedagogs i monitors experts en el coaching de joves i adolescents. El programa va començar en passat 13 d'abril en l'EPA Paluzié, amb un molt bon acolliment per part de l'alumnat, al qual se li ha facilitat el material informàtic necessari per a seguir el programa, cedit per l'Ajuntament.

"Aquest projecte és una gran oportunitat i, a diferència d'altres accions que actuen sobre el col·lectiu, aquest programa fuig d'una filosofia assistencial, i d'accions que directament els porten al mercat laboral. Per contra, la finalitat del pla és la de procurar suposar per als joves participants una experiència de canvi vital", explica Núria Blanch, regidora de Benestar Social.

El programa JOOP proposa una orientació ambivalent: tant personal, mitjançant tècniques de coaching actitudinal, com a professional, amb enfocament des del treball i les visites a empreses. Des d'una visió integral de la persona i per a permetre-li construir el seu propi projecte global de vida.

Destacats