L'Ajuntament de Benetússer explica el funcionament de la nova seu electrònica

Guardar

Benetússer
Benetússer

L'Ajuntament de Benetússer està impartint a entitats i associacions del municipi cursos de formació sobre el funcionament de la nova sede electrònica i aspectes legals de la tramitació electrònica. El dijous 17 d'octubre s'ha reunit a quasi un centenar de persones de diferents associacions i entitats en el saló de plens per a realitzar una sessió de formació impartida pel departament d'informàtica i el secretari de l'Ajuntament.

Durant el curs l'alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, va explicar que la plataforma naix del compromís del Consistori per simplificar els tràmits de la ciutadania amb l'administració i que en aqueixa línia es continuarà treballant, innovant i oferint noves solucions.

La seu electrònica té com a objectiu fer més fàcil els tràmits amb l'administració. D'aquesta forma acciones tan comunes com la sol·licitud de certificats d'empadronament o registres d'entrada podran realitzar-se de manera telemàtica des de qualsevol lloc i a qualsevol hora sense necessitat de desplaçar-se físicament a cap oficina.

Per a accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Benetússer és necessari disposar d'un certificat electrònic i del programa autofirma. D'aquesta forma la majoria dels tràmits que es realitzen amb el consistori poden fer-se de manera telemàtica.

A més de certificats d'empadronament o instàncies generals, a través de la nova seu electrònica es poden gestionar certificats de compatibilitat urbanística, comunicacions d'activitat innòcua, declaracions i llicències ambientals, canvis titularitat d'activitats i d'establiments públics, llicències d'obres, ocupacions de via pública o tramitació de guals entre altres gestions.

Així mateix, s'ha instal·lat un punt d'accés públic a la seu electrònica en la sala d'espera de l'hall de l'edifici de l'Ajuntament a la disposició dels veïns que el necessiten.

Destacats