Benetússer publica el pla de viabilitat per a la reobertura de les instal·lacions de la piscina

Guardar

Piscina- Benetússer
Piscina- Benetússer

L'Ajuntament de Benetússer ha fet públic aquest agost, a través del tauler d'anuncis del consistori en la pàgina web municipal i de la seua publicació en el BOP, el pla de viabilitat encarregat per a la reobertura de les instal·lacions de la piscina municipal.

La principal conclusió que es desprén de l'estudi, és que per a la seua posada en funcionament, és necessària una inversió del voltant de 850.000 euros (IVA inclòs) a realitzar per l'empresa que guanye la licitació. Determinant-se en l'estudi que l'opció més beneficiosa i real per al consistori implica realitzar una gestió a través d'una empresa especialitzada en l'administració de centres esportius.

El pla de viabilitat és un estudi exhaustiu i molt necessari per a conéixer totes les necessitats i potencialitats del Complex, així com per a conéixer les accions concretes a realitzar i de forma detallada econòmicament, on s'haurà d'invertir per a reobrir el Complex amb garanties i en el menor termini possible.

El pla de viabilitat també detalla la finalització de les obres de la planta de l'edifici dedicada a pàrquing i la seua possible gestió.

L'equip de Govern ha proposat una sèrie de millores en aquest mes perquè els tècnics treballen en un projecte i en uns plecs concordes amb una gestió transparent i que atorgue més control a l'Ajuntament. El pròxim 10 de setembre acaba el període d'exposició pública i s'iniciarà la redacció del projecte previ a la licitació.

"La dificultat del procés en si i la necessitat de complir tots els requisits legals, converteixen assumptes com a aquest, el de la reobertura del nostre Complex esportiu, en "històries interminables" de documentació, informes i requisits jurídics que encara que generalment no s'entenen, són els que garanteixen el futur d'una gestió adequada. Per a mi pensar que el setembre de 2017 vam accedir per fi a les instal·lacions i recuperem les claus, i que passat un any àdhuc no hem pogut obrir-la és tan desesperant com para qualsevol veí i veïna. Si bé, saber que s'estan complint tots els tràmits i que cada dia està més a prop la seua reobertura amb garanties és el que ens impulsa a seguir treballant"

Destacats