Alfafar aprova el conveni amb el Col·legi Notarial de València per a agilitar i reduir tràmits

Aquest acord permetrà una major agilitat i eficiència amb menor burocràcia tant per al ciutadà com entre les notaries i l'administració en tràmits de compravenda d'immobles.

Guardar

Firma
Firma

L'Ajuntament d'Alfafar ha aprovat en ple la signatura d'un conveni amb el Col·legi Notarial de València, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la Gestió Tributària Municipal i reduir i agilitar els tràmits de compravenda d'immobles per a la ciutadania.

L'acord entre totes dues entitats permetrà coordinar actuacions per a facilitar a la ciutadania els tràmits fiscals a l'hora de realitzar una compra o una venda. Aquest servei a la ciutadania en col·laboració amb el Col·legi Notarial oferirà diferents avantatges com és la reducció i simplificació de tràmits administratius, tant per a l'ajuntament com per al ciutadà, amb la possibilitat d'autoritzar el notari a realitzar les gestions i assistència pertinents.

Altres avantatges d'aquest acord són la millora de la gestió de l'IBI i IIVTNU (plusvàlues), l'accés dels notaris al Sistema d'Informació Tributari per a informar de l'existència de deutes en les compravendes, així com per a executar el seu pagament, o el pagament del IIVTNU.

De la mateixa manera, permetrà realitzar el pagament dels deutes pendents per l'IBI de les quals haja de respondre l'adquirent d'un immoble, per afecció del bé; també permetrà la incorporació directa en el padró de l'IBI dels efectes de caràcter tributari deduïts de les alteracions cadastrals declarades mitjançant escriptura notarial, conseqüència de les actualitzacions immediates en el Cadastre.

La signatura del conveni complirà amb el doble objectiu de, d'una banda, oferir al ciutadà major agilitat, eficiència i menor burocràcia per a un conjunt de tràmits administratius sobre IBI i IIVTNU (plusvàlues), i, d'altra banda, per a l'administració local permet el tractament i comprovació exhaustiva de qualsevol informació, prestant un millor servei als ciutadans amb la participació del Notari com a tercer de confiança.

L'Ajuntament d'Alfafar reforça així el seu compromís amb la digitalització i simplificació de l'administració pública. Aquest conveni oferirà així facilitats a la ciutadania per a complir amb les seues obligacions tributàries, estalviant en costos i desplaçaments.

Destacats