L'Ajuntament d'Aldaia realitzarà una millora integral del polígon de la Fillola

Aquest projecte contempla millores com la implantació de la fibra òptica o la renovació de l'enllumenat públic i l'asfaltat

Guardar

Polígon de la Fillola, carrer Riu Xúquer
Polígon de la Fillola, carrer Riu Xúquer

L'Ajuntament d'Aldaia manté la seua aposta per les inversions en la localitat, en el nucli urbà, però també en la zona de polígons. En aquest cas, el polígon industrial de la Fillola, en el límit entre Aldaia i Xirivella, va a rebre una reforma integral i que contempla millores en múltiples aspectes. La regidora d'Urbanisme, Mónica Trujillo, assenyala que "apostem per potenciar el nivell d'inversions en el municipi, i a més d'en la població, progressivament anem a anar implantant també millores en els polígons, que són els centres on es creen les oportunitats. Ara comencem per la Fillola, i a poc a poc ho estendrem a la resta de zones".

Així, en primer lloc es contempla la substitució de l'antiga xarxa de fibra òptica existent en l'actual polígon, que ha quedat obsoleta i el seu ample de banda és menor, per una altra més moderna i amb una major capacitat d'ample de banda. Segons el regidor d'empresa i zones industrials, Francisco de la Torre, "volem potenciar i augmentar la velocitat de les telecomunicacions en aquest lloc, generant noves oportunitats i propiciant un desenvolupament econòmic superior a l'actual per a les diferents empreses, actuals o futures".

Noves marquesines

La xarxa de carril bici també es veurà beneficiada amb la seua prolongació i amb accés des dels nuclis urbans d'Aldaia, Alaquàs, Torrent i Xirivella, dotat de mesures de seguretat vial i senyalització adequada d'alta durabilitat. Així mateix, es dotarà a les parades de bus d'una nova marquesina amb informació en temps real del temps d'arribada i l'app corresponent. Amb aquest equipament, els usuaris suportaran millor les inclemències meteorològiques i principalment, disposaran d'informació a temps real, del temps d'espera, incidències o podran planificar els seus trajectes.

Millora il·luminat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica

Les lluminàries actuals se substituiran per altres de tecnologia LED, i en aquells vials on no hi ha enllumenat públic, s'escometran les actuacions necessàries per a engegar les noves lluminàries. Amb l'aplicació d'aquesta nova tecnologia es reduirà el cost energètic actual, la contaminació lumínica es reduirà a la mínima expressió i les emissions de CO₂ també disminuiran.

Vigilància connectada a la Policia Local

La instal·lació d'un sistema de telecontrol és un altre dels punts forts d'aquest pla de millora. Aquest mecanisme, que estarà connectat a la Policia Local, permetrà rebre informació i dirigir accions dissuasives. Així, la informació que es rebrà vindrà determinada per la instal·lació de diverses càmeres en els diferents accessos al polígon, disposant de les matrícules dels vehicles, amb el que es podrà realitzar un seguiment i visualització puntual en el supòsit d'alguna incidència. Tota la informació recollida per aquestes càmeres, serà traslladada al centre de control situat en les dependències de la Policia Local.

Preses d'aigua contra els incendis

Amb independència dels sistemes de protecció contra incendis dels quals dispose cadascuna de les indústries que s'allotgen en aquesta zona industrial, una de les millores prioritàries serà la disposició d'unes preses d'aigua adequades a les necessitats actuals i instal·lades en les xarxes que conformen l'anell del polígon i el diàmetre del qual és major, amb l'objectiu que els bombers puguen utilitzar-les davant una situació d'incendi.

Ampliació de les zones verdes

En el polígon de la Fillola existeixen diverses franges que ja van ser, a l'origen, concebudes per a dotació de zona verda. No obstant això, algunes d'aquestes zones no disposen actualment de mantell vegetal, arbrat o plantes. Així doncs, està previst que tota la línia adjacent amb la carretera CV-403 dispose de vegetació a mitjana altura que aïlle al polígon de la via de circulació, amb espècies alternades en funció de la seua època de floració que garantiran que aquesta pantalla de barrera vegetal, mantinga un colorit continu. A més, en aquells espais prou amplis, es crearan zones de descans per als treballadors i per a aquells transeünts, que utilitzen la coneguda com a "Ruta del Colesterol".

Millora viària

Tenint en compte el gran nombre de vehicles pesants que circulen per aquest nucli industrial cada dia, els nous vials projectats en aquest pla de millores, estaran compostos d'una capa de rodadora especial per al trànsit d'aquest tipus de vehicles, adequant a més les zones d'aparcament externes per a permetre així una millor reordenació del tràfic.

Els accessos i esquema de la xarxa viària, es mantindran i la zona d'aparcament quedarà repintada. Amb les actuacions previstes, es millorarà la circulació dels vehicles i es reduirà la sonoritat provocada per tràfic rodat. A més, s'ordenarà l'estacionament dels vehicles i els espais de maniobra necessari se substituiran els cartells identificatius de carrers i senyals deteriorats i s'inclouran mòduls d'informació viària i mapa del polígon industrial que condicionen la circulació i ubicació dels usuaris. Així mateix, davant la deterioració de part de la senyalització ja existent, se substituirà aquella que es trobe en mal estat o que siga poc llegible pel pas del temps, i es col·locarà en aquells punts on es considere necessari en funció de l'estudi de circulació corresponent.

Destacats