Aldaia lluita contra el canvi climàtic amb un nou model de contenidors de fem

Guardar

Contenidors antics d'Aldaia
Contenidors antics d'Aldaia

En uns dies donaran inici els treballs de substitució dels antics contenidors de fem situats en més de 170 punts repartits per tota la població pels nous contenidors corresponents a resta, envasos lleugers i paper-cartó, al marge dels de vidre, als quals se sumarà el nou contenidor d'orgànic. Segons expliquen des de l'empresa concessionària del servei, «volem culminar aquest canvi garantint els màxims estàndards d'efectivitat, excel·lència i millora en la recollida de residus del municipi, per la qual cosa aquest procés de renovació s'estendrà des de novembre de 2021 i durant les primeres setmanes de 2022».

El contenidor d'orgànic: l'aliat en la lluita contra el canvi climàtic

Amb el canvi dels contenidors de fem que començarà a materialitzar-se en els pròxims dies, Aldaia entrarà a formar part del grup de ciutats que ja poden reciclar el 100% dels seus residus, un pas determinant en la seua estratègia municipal «Aldaia pel Clima» a través de la qual des del consistori es vol ser part activa en la lluita contra el canvi climàtic.

Segons tots els estudis, en les localitats en què encara no han implantat el contenidor orgànic, la matèria orgànica es deposita en els contenidors clàssics de resta i acaba en l'abocador o s'incinera. Les dues opcions són perjudicials per al medi ambient i contribueixen al calfament global. «És per això que començar a separar la fracció orgànica dels altres residus suposa un benefici indiscutible per al medi ambient», expliquen els tècnics.

En aquest sentit, l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, incideix en què «farem un pas molt important amb la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica mitjançant la renovació dels contenidors, la qual cosa possibilitarà que el nostre poble passe a formar part del grup de ciutats que ja estan en disposició de reciclar el 100% dels residus que generen. Això -continua l'alcalde – a més d'un estalvi econòmic suposa un avanç decisiu en el nostre compromís de lluitar contra el canvi climàtic que es materialitza en l'estratègia municipal «Aldaia pel Clima», a través de la qual volem sumar esforços per a contribuir a salvar el planeta, per nosaltres, pels nostres fills i per les generacions futures».

Neteja setmanal dels contenidors i ampliació del servei de recollida d'andròmines

La renovació del servei de recollida de residus d'Aldaia també contempla una altra sèrie de millores paral·leles. Entre elles destaca l'ampliació del servei de recollida d'estris i andròmines velles, que passarà a realitzar-se quatre dies a la setmana, en comptes d'un dia setmanal com es va prestant actualment. Així mateix, s'establiran zones habilitades i senyalitzades per a depositar les andròmines i que estaran integrades en les mateixes illes dels nous contenidors.

En la mateixa línia, un altre notable avanç que arribarà de la mà d'aquest procés de canvi serà la rentada mecànica i desinfecció de tots els contenidors que es realitzarà de manera setmanal o quinzenal depenent de l'època de l'any, mitjançant netejacontenidors d'aigua en cambra de rentada amb productes desgreixadors i aromatitzants de manera que repel·lisquen les males olors. Així mateix, les ubicacions dels contenidors es mantindran netes de manera que la senyalització sempre siga visible i s'eliminen possibles taques i olors. Aquest equip s'encarregarà també del repàs dels contenidors d'oli i piles, que també veuran millorat el seu sistema de recollida.

Contenidors amb més capacitat i accessibles per a persones amb dificultats visuals o de mobilitat
Les principals característiques dels nous contenidors de fem d'Aldaia seran l'ampliació de la seua capacitat per a adaptar-los a les noves necessitats, així com una altura de reduïda que evita barreres visuals i permet a la ciutadania veure el trànsit, i una amplària més funcional per a carrers estrets. També destaca la integració total, donada l'harmonia estètica en totes les fraccions, a més d'un sistema per a evitar moviments o obertura total de la tapa de buidatge.

En el cas dels contenidors d'oli, aquests es fixaran al sòl, i els contenidors de piles quedaran establits amb la informació del servei i depòsit d'estris.

A més, i amb l'objectiu d'aconseguir l'accessibilitat per a tota la població, tots els contenidors de càrrega lateral disposaran de placa identificativa en braille, i en la serigrafia dels contenidors s'identificaran els colors (residu) amb el sistema colorADD, codi ocupat per les persones que pateixen daltonisme per a diferenciar els colors.

Destacats