Alaquàs millora les seues xifres de reciclatge d'envasos i paper

Guardar

reciclaje alaquas
reciclaje alaquas

El municipi d'Alaquàs ha registrat recentment un notable augment en el percentatge de residus reciclats. Un increment que reflecteix el compromís dels veïns i veïnes amb la cura del medi ambient. Segons les dades facilitades per l'empresa responsable de la recollida de residus a Alaquàs, durant 2019 s'ha registrat l'augment del 14% en el reciclatge d'envasos lleugers- plàstics (contenidor groc) i un 16% relatiu al reciclatge de paper i cartó (contenidor blau). Pel que fa a la recollida d'oli vegetal residual domèstic, durant 2019 s'han arreplegat un total de 5.970 quilos a través dels 15 contenidors taronges repartits per tot el municipi.

Per donar resposta a l'increment del reciclatge en general, durant l'últim més i de forma progressiva s'ha incrementat la dotació de contenidors ubicats a la via pública. A més, ateses les peticions veïnals, s'han redistribuït els contenidors de reciclatge sent ubicats als punts del municipi on el nivell de reciclatge és major.

Per una altra banda, segons les dades relatives a 2019 publicades per l'Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE), prop de 400 veïns i veïnes d'Alaquàs han fet ús d'Ecoparc mòbil; una instal·lació itinerant que ha visitat periòdicament el municipi per facilitar la recollida selectiva (i posterior tractament) de residus domèstics. Entre els materials arreplegats destaquen les 1438 unitats d'aparells elèctrics i electrònics.

Destacats