Puçol millora les infraestructures hidràuliques de la Marjal dels Moros per a mantenir les espècies protegides

Guardar

acequia puçol
acequia puçol

L'Ajuntament de Puçol ha realitzat una sèrie de millores per a aportar recursos hídrics directament a la marjal amb els quals garantir el cabal necessari per a mantenir les espècies protegides. Les obres s'han dut a terme entre octubre i novembre, amb un cost de 49.000 euros subvencionats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través dels fons europeus Feder.

La Marjal dels Moros és una zona protegida, situada entre els termes de Sagunt i Puçol, que serveix de protecció i nidificació a diferents ocells i altres espècies en perill d'extinció.

El seu hàbitat natural es veu amenaçat a vegades per la manca d'un llit d'aigua estable o, almenys, que garantisca les zones humides imprescindibles per a la presència d'aquestes espècies animals i vegetals. Aquesta aigua es pot obtenir tant de les pluges com dels sobrants de l'aigua de reg.

«Per a millorar el cabal permanent d'aigua en la marjal, s'ha escomés la restauració i instal·lació de les infraestructures que aporten recursos hídrics directament a la zona humida de la Marjal dels Moros i per al manteniment i control dels cabals d'aigua requerits pels hàbitats i espècies protegides en l'espai natural», apunta la regidora Elena Camarero.

Els 49.000 euros s'han invertit en actuacions de conservació i manteniment de la maquinària, instal·lacions i la resta d'infraestructures necessàries: canals, cambres de bombament...

Per a aconseguir el grau més gran d'eficiència, s'ha optat per una combinació de recursos existents i noves instal·lacions, inclosa la renovació i modernització de les infraestructures ja existents.

Paral·lelament, també s'ha tingut en compte que l'aigua sobrant no afecte la qualitat de la platja de Puçol, situada al costat de la marjal, una platja amb bandera blava que també exigeix un compliment escrupolós de normatives europees per a conservar aquesta distinció.

Com sintetitza Elena, les obres i la nova maquinària van «destinades al control i gestió de les aigües pluvials i els excedents de reg, i s'han de tractar de manera que també garantisquen el compliment de criteris de sostenibilitat i de qualitat de les aigües de bany a la platja de Puçol».

Destacats