Museros millora la senyalització viària horitzontal del municipi

Les obres s'han realitzat seguint els criteris del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Guardar

mejora señalización vial
mejora señalización vial

L'Ajuntament de Museros a través de la Regidoria d'Urbanisme i Infraestructures, ha executat les actuacions pertinents per al manteniment de la pintura viària. Així doncs, s'ha realitzat la senyalització horitzontal de l'antiga carretera de Barcelona i de la zona del Polígon.

A més, a causa de l'elevada concurrència de vehicles en l'avinguda de la Constitució s'ha ampliat l'àrea d'aparcament. És per això, per la qual cosa s'ha modificat el sentit d'estacionament variant en un lateral el canvi de cordó a bateria.

"La mobilitat motoritzada obliga a efectuar canvis o modificacions que afavorisquen l'estacionament de vehicles, sense oblidar la importància de mantindre uns criteris de mobilitat pensats en les persones", ha assenyalat l'alcaldessa de Museros, Cristina Civera.

"Les obres s'han dut a terme en línia als criteris reflectits en el PMUS, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un document que tracta tant la mobilitat motoritzada com la per als vianants. Amb la millora en la senyalització viària pretenem facilitar la mobilitat als veïns i veïnes de Museros", ha aclarit el 1r tinent d'alcalde, Vicente Pérez.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, està enfocat a complir amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Destacats