Pep Esplà: “Els veïns han demanat un govern progressista de coalició que done estabilitat per als pròxims quatre anys”

Guardar

pep espla candidato compromis moncada
pep espla candidato compromis moncada

El regidor iportaveude Compromís per Montcada,PepEsplà, hi ha expressat aquest dissabte al ple de constitució de l’Ajuntament de Montcada que: “El temps delesmajoriesabsolutess’haacabat,lesurnes han dit clarament:govern de progrés i de coalició”. Pep Esplà ha començat la seua intervenció agraint a les 1500 persones que han dipositatlaseuaconfiançaenelnostreprojecte. “Perells, i perquèmereixen respecte,volemun acordjust idecent ambelPSPV.

Governar significapactar, i nosaltresestarem sempre disposatsafer-ho.Perquèsom gent responsable,seriosa i amb molta capacitat de treball”. El portaveutambéhacriticatque: “Lesambicions personals i lesdinàmiques internes dels partits no poden ficar mai en risc l’estabilitat i la governabilitat a la nostra ciutat. La supèrbia i l’arrogància són qualitats que no porten a cap lloc en política ienCompromíssempreoptarempeldiàlegpera construir acords de govern per a la majoria social”.

“Pactarsignificaacordarelquè esvaafer, despréstreballarambconfiança, col·laboració iambunprojectecomú, iperúltimparlardequiestaràalcapde cadascunadelesresponsabilitatsdegovern,senseinvisibilitzar aningú.No demanaremresquenosigaraonable,perònopermetre,quelanostraveu ila nostra gestió siga invisible”.“Compromís ha vingut per a quedar-se. Ens hem afiançat com la força útil d’esquerres, valencianista i progressista".

"El temps de les majories absolutes s’ha acabat i qualsevol govern de progrés haurà de passar per nosaltres. Deixem de banda les ambicions personals i les qüestions de partit i posem-nos tots a treballar, amb generositat i responsabilitat, per un govern ampli i queposeenelcentredeles polítiqueselsciutadansdelnostrepoble”,ha sentenciat Pep.

Destacats