El ple de Meliana ratifica per unanimitat el Pacte de les Alcaldies europeu

Guardar

Estacions bici meliana
Estacions bici meliana

En l'últim ple, l'Ajuntament de Meliana va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, la ratificació del Pacte de les Alcaldies, al qual s'havia adherit el 2016. Aquest pacte és el principal moviment europeu de lluita contra el canvi climàtic on participen institucions locals i regionals. La finalitat, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, inicialment en un 40% respecte del 2010 i fins al 2030, i recentment fins a un 55% tal com es va comprometre la Unió Europea al desembre mateix. Així com la implementació d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic.

Com destaca la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, "és molt important la unanimitat dels cinc grups polítics i del conjunt del poble de Meliana en un tema que hui és prioritari a Europa i al món, com demostra eixe acord d'ampliació dels objectius de reducció del mes passat". Al llarg de la passada legislatura, l'Ajuntament va elaborar els tres documents de referència del nostre municipi: l'Avaluació de riscos i vulnerabilitats, l'Inventari d'emissions de referència i el Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible (PACES). En aquest sentit -incideix la responsable pel que fa als objectius-, "es tracta de millorar la qualitat de vida dels melianers i de les melianeres; reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle al nostre municipi; adaptar-nos als canvis que ja està provocant el clima; millorar l'eficiència, l'estalvi energètic i fomentar les energies renovables; complir amb la legislació i preparar-nos per a les polítiques autonòmiques, estatals i europees que ja estan vigents; i, molt important, accedir als fons de finançament europeus".

Per això, seguint les línies d'actuació del PACES explica la regidora, "l'Ajuntament està desplegant actuacions en l'eficiència i la sostenibilitat de l'enllumenat i dels edificis públics, la introducció de les energies renovables, el canvi del model de mobilitat, la millora de la qualitat de les aigües residuals o la reducció i la millora del tractament dels residus sòlids urbans". Així, en l'enllumenat públic i els edificis municipals, s'ha treballat en el canvi de les lluminàries menys eficients per altres de més noves i més respectuoses amb l'entorn. S'ha millorat l'envoltant d'edificis com el CEIP El Crist, l'Ajuntament o la Llar dels Jubilats per a fer-los més eficients.

Un aspecte molt important és la mobilitat pel nostre terme, que suposa pràcticament la meitat de les emissions. Per això, incideix Peris, "s'han habilitat zones d'aparcament dissuasives, s'ha reforçat i ampliat la xarxa de carrils bici amb els traçats de l'Anell Verd i la Via Xurra, s'ha iniciat el servei de bicis de préstec amb dues estacions, s'han traçat els camins escolars segurs, s'han habilitat zones 20 per tot el centre urbà i s'han fixat zones de trànsit restringit amb prioritat per als vianants i les bicicletes, entre altres". Tot, seguint el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), aprovat per la corporació. En aquest sentit, també s'ha potenciat l'adquisició de vehicles elèctrics amb bonificacions fiscals en els impostos municipals i l'Ajuntament ha iniciat la incorporació d'aquest tipus de vehicles a la seua flota.

La millora de les aigües residuals també centra una bona part de les actuacions. A les actuacions realitzades amb l'estació de bombeig del poliesportiu, la connexió del c/ Mestre Serrano o les millores al c/ Juli Benlloch, cal afegir ara un projecte de més envergadura com és la xarxa de clavegueram del nucli de Roca. A més, s'ha habilitat una àrea de tractament de les aigües que arriben a la mar per la xarxa de séquies conjuntament amb la Direcció General de l'Aigua, amb la finalitat de garantir-ne la qualitat especialment en la temporada de platja.

Finalment, la regidora destaca dos àmbits d'actuació més: "estem treballant dos camps importants com són la producció d'energia verda i la millora del sistema de recollida i tractament dels residus urbans per a reduir dràsticament la quantitat que arriba als abocadors". Així, l'Ajuntament ja ha presentat un projecte a l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per a la instal·lació de sostres fotovoltaics en diferents instal·lacions municipals, i ha estimulat la instal·lació de sostres privats amb la bonificació de l'IBI. D'altra banda, està fent tots els treballs previs per al canvi de sistema de recollida del fem amb la implantació del porta a porta, tal com recomanen la Unió Europea i la Generalitat.

Destacats