L'Ajuntament del Puig destina el seu remenant de tresoreria a la millora de parcs i carrers

Guardar

el-puig
el-puig

L'Ajuntament del Puig destinarà els 788.173 euros del remenant de tresoreria de l'exercici de 2017 al finançament d'intervencions urbanes per millorar els parcs i carrers del poble.

"Amb el canvi propiciat recentment pel Govern d'Espanya, els ajuntaments que gestionem bé els nostres diners podem reinvertir lliurement el remenant de tresoreria que fins ara era obligatori que fóra dedicat a amortitzar deute", assenyala l'alcaldessa Luisa Salvador.

Les primeres accions han recaigut en els parcs infantils de les places de García Lorca i Infanta Leonor. Les obres han servit per a repintar i renovar les plataformes que sostenen el mobiliari dels parcs, millorant la seua seguretat i usabilitat.

"Des que vam arribar a l'Ajuntament, tanquem tots els anys els comptes municipals amb superàvit, una reducció important del deute i un remenant de tresoreria. A partir d'ara podrem dedicar els diners del remenant en benefici del poble", celebra l'alcaldessa.

Destacats