Els centres educatius de Burjassot i les associacions de pares i mares podran demanar la subvenció del 8 al 29 de setembre

Guardar

Escuela verano Burjassot
Escuela verano Burjassot
L'Ajuntament de Burjassot ha fet pública, en el Tauler d'anuncis i Edictes, la convocatòria de subvencions a centres educatius i associacions de mares i pares d'alumnes del municipi de l'exercici 2021. L'anunci de la convocatòria es va publicar també el passat 26 d'agost en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).La subvenció té com a objecte la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes per al desenvolupament d'activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida laboral i familiar i la convivència escolar i cultura de pau. Les activitats objecte de la subvenció seran les desenvolupades per les entitats des del 2 d'octubre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021.Les sol·licituds, que es podran presentar del 8 al 29 de setembre, es presentaran a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Burjassot, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org, i estaran dirigides a l'Alcalde-President.Les bases de la convocatòria poden consultar-se ACÍ i, en aquestes, s'especifica la documentació a aportar al costat de la sol·licitud, el procediment de concessió de les ajudes i els criteris de valoració de les sol·licituds.
Destacats