El Gabinet Psicopedagògic Municipal llança una nova “píndola emocional” per a motivar l’ànim dels xiquets del municipi

Guardar

burjassot-ayto
burjassot-ayto

Continuant amb la seua important labor de suport i ajuda a les famílies durant tot el confinament, el Gabinet Psicopedagògic Municipal ha llançat una nova "píndola emocional" enfocada, en aquest cas, a ajudar els xiquets a recuperar la motivació.

Tal com han assenyalat les tècniques del servei, la motivació és una vitamina per a l'ànim dels xiquets. Un xiquet motivat aprendrà més i millor, tindrà més disposició i dinamisme per a executar les seues tasques, i posarà en evidència les seues potencialitats, capacitats i habilitats.

La motivació es desenvolupa a poc a poc. Per a desenvolupar la motivació cap als estudis, s'haurà de començar per reforçar els assoliments dels seus fills i filles, la qual cosa enfortirà la seua autoestima. Si insistim en aquesta col·laboració positiva, amb el temps els nostres fills i filles poden passar de la motivació rebuda a proporcionar-se ells mateixos motivació, és a dir, a motivar-se ells mateixos. L'automotivació es dona quan la persona troba satisfacció esforçant-se per fer bé les coses per ell mateix. Per a aconseguir aquest objectiu, la nostra principal eina és la paciència i una comunicació afectiva. Mostreu-los el nostre respecte, evitant ser excessivament exigents o jutjar-los.

L'excessiu control o la sobreprotecció no són aliats per a aconseguir aquesta fi, perquè no deixen que els nostres fills i filles experimenten les conseqüències dels seus actes.

Unes senzilles orientacions poden ajudar als pares i les mares per a recuperar la motivació dels seus fills i filles, davant aquesta nova situació:

1) Establir temps d'estudi curts i sempre adaptats a les edats i capacitats atencionals dels nostres xiquets i xiquetes.2) Cuidar el lloc d'estudi, que ha de ser un lloc tranquil, ordenat, lluminós, que dispose de tot el necessari per a poder fer les tasques, però sense elements distractors.3) Dissenyar les sessions d'estudi, en funció de la "corba de la fatiga" i de les habilitats de cada xiquet o xiqueta. Començar sempre per tasques de dificultat mitjana, per a continuar amb tasques de major dificultat i acabar amb les activitats més fàcils o mecàniques.4) Identifique els seus comportaments positius i reconéixer els seus esforços.

Un ambient familiar basat en el respecte, que comprenga les seues necessitats és el millor sistema per a aconseguir l'èxit acadèmic i com a persona. Si els seus fills i filles sap que els seus pares confien en la seua capacitat, ells també confiaran.

Finalment, per a motivar-los en els estudis suggereixen que es tinguen en comptes les següents propostes:

a) El respecte cap a l'educació.b) Objectius diaris d'estudi.c) Reconéixer els assoliments.d) Independència i autonomia en l'estudi.e) Conseqüències positives i negatives de la seua conducta.

És un bon moment també per a aprofitar la situació i realitzar activitats que fins ara no havíem pogut fer, recomanem aprofitar aquests dies per a trobar espais per a estar junts, per a jugar (jocs de taula, interactius online en família, etc.), per a la creativitat (fer que escriguen contes, relats breus o xicotetes històries) i, molt important, quan hi ha xiquets i xiquetes a casa, cuideu molt els pensaments i emocions perquè puguem construir i respondre de manera adequada a moments en els quals falla l'ànim i la motivació.

Destacats