Almàssera retira els últims contenidors subterranis

Guardar

almassera contenedores subterraneos
almassera contenedores subterraneos
L'Ajuntament d'Almàssera es disposa a retirar les últimes illes de contenidors subterranis situades en la població. Aquesta actuació, que tindrà un cost de 30.000 € provinents del crèdit disponible per romanents de tresoreria de l'any 2019, contempla la retirada de 9 illes de contenidors subterranis i la integració de l'espai resultant en l'entorn urbà.En el seu lloc, s'instal·laran illes completes en els mateixos punts o zones pròximes quan el primer no siga possible. També s'ampliarà el nombre de contenidors o illes en aquelles zones on s'ha detectat la seua insuficiència.Per a José Ruiz, regidor de Serveis a la Ciutadania, Parcs i Jardins considera "aquesta actuació suposa acabar amb els problemes reiterats que presentaven les instal·lacions soterrades, donat el seu temps i el mal estat de conservació que arrossegaven".Ramón Puchades, alcalde d'Almàssera, destaca que l'actuació "també repercutirà a eliminar les molèsties que es causaven a les veïnes i veïns més pròxims, ja que no se'ls prestava un bon servei i es registraven moltes incidències respecte a la salubritat i imatge de la zona".
Destacats