Albalat dels Sorells licita les obres de manteniment en la torre nord-oest i sales de la planta noble del palau castell

Guardar

Escala torre nord oest
Escala torre nord oest

Amb una inversió de 76.515,97 € procedents de fons FEDER europeus, l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells iniciarà una primera fase en la qual es pretenen dos objectius, fer accessible la torre nord-oest perquè es puga visitar per vore les vistes del poble i del terme i la retirada del gotelé per deixar a vista l'antic tapial valencià en la sala de comissions i despatx d'alcaldia.

En el cas de la torre nord-oest, es retirarà i restaurarà una antiga escala de fusta que va ser adquirida pel consistori de l'antic Hospital General de València, quan este va ser enderrocat parcialment. S'instal·larà una nova escala i s'adequarà la torre i els merlets de la coberta perquè siga visitable.

Pel que fa a la intervenció en la sala noble, a part de la retirada del gotelé, també es decaparan les mènsules de pedra, les bigues de fusta que a hores d'ara estan recobertes d'una pintura plàstica i es farà un tractament a la fusta.Segons comenta Nicolau Claramunt, alcalde de la localitat, fa poc que s'ha redactat el Pla director del Palau que ha de marcar les futures intervencions i millores en l'edifici. L'objectiu és anar tornant a l'originalitat tot allò que es puga. Després d'esta intervenció li tocarà el torn al pis, restablint els taulells originals del segle XV amb la col·laboració de la Diputació de València.

Destacats