Els adolescents de Burjassot van analitzar la seua pròpia imatge en el Taller d'Educació Alimentària

Guardar

Al llarg del recentment finalitzat curs escolar, tant els alumnes  de Primària com els de Secundària dels diferents centres educatius de Burjassot van realitzar un Taller d'Educació Alimentària, impartit per la nutricionista Sandra amors, i impulsat des de la Regidoria d'Educació, que dirigeix Laura Espinosa.

Així, en l'última intervenció del Taller als centres de Secundària, els alumnes  van examinar el tracte que de la imatge personal es realitza al món de la publicitat, analitzant i debatent diferents fotografies de personatges del món de l'espectacle. La sorpresa, la controvèrsia i la posterior reflexió van ser les grans protagonistes en tots els centres on es va dur a terme aquesta activitat. Els alumnes  van manifestar a tot moment la seva disconformitat amb la persuasió a la qual la població està sotmesa des del punt de vista de la imatge tant en la premsa, la publicitat o en l'univers de les xarxes socials.

En la part pràctica del taller, els joves van realitzar un test de percepció d'imatge en el qual havien d'anotar el seu pes i talla actuals; avaluar diferents parts del cos veient, d'aquesta manera, el grau de satisfacció que els adolescents tenen del seu cos i, finalment, assenyalar entre diferents siluetes, la imatge percebuda i la imatge desitjada de cadascun d'ells. Els resultats de l'enquesta, que va ser realitzada per 391 alumnes, solament el 70,5% tenia coneixement dels índexs de talla i pes i el 29,5% desconeixia un o tots dos paràmetres. Del 70,5% d'alumnes i alumnes que sí sabien el seu pes i talla, i després de calcular l'IMC (Índex de Massa Corporal) i classificar el seu estat nutricional, el 62% té normopeso, el 5% té sobrepès i el 0,7% té obesitat.

En la segona part, en la qual els adolescents avaluaven diferents zones del seu cos, el resultat en tots dos sexes va ser un alt grau de satisfacció general, encara que en el cas dels nois presentaven major insatisfacció a la zona de l'abdomen i en el cas de les noies a les zones de l'abdomen, glutis i cuixes. En la tercera part de l'enquesta, en la qual els alumnes havien d'assenyalar una silueta percebuda i una silueta desitjada, el 32,3% dels nois i el 36% de les noies van manifestar una percepció correcta de la seva imatge, és a dir, igual o molt propera a la seva imatge real.

A manera de conclusió i segons l'anàlisi de la nutricionista, Sandra Amores, gairebé un 25% de la població d'estudiants de secundària del municipi de Burjassot no té coneixement del seu pes i la seva talla la qual cosa, a nivell d'imatge, podia interpretar-se com una despreocupació positiva. Però, en canvi, en l'hàbit de la salut és una dada a tenir en compte i ser recomana tenir coneixement d'això, encara que sigui de manera aproximada. Així i tot, la prevalença en l'estat nutricional dels alumnes és el normopeso.

La majoria dels alumnes tenen una percepció bastant propera a la real, la qual cosa, juntament amb un desig de siluetes amb IMC corresponents al normopeso, ens donen un indicatiu molt positiu de la satisfacció de la percepció de la imatge corporal dels adolescents de Burjassot.

Destacats