El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de Torrent comença a funcionar

Guardar

Consell Animal
Consell Animal

Dimarts passat es va reunir per primera vegada el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals en una trobada en el qual es van marcar les principals línies d'actuació les quals se centraran estudiar i impulsar l'estudi de la situació de Torrent i proposar mesures per corregir les deficiències que es detectin, relacionats amb la protecció i defensa animal, l'engegada d'estratègies encaminades a l'estimulació de les adopcions, el foment de la tinença responsable d'animals, establiment de carnet d'alimentadors expedits per l'ajuntament o estructurar espais recreatius per als mateixos en parcs així com establir un pla colonial felino.

La regidora de l'àrea de Drets dels Animals ha destacat que “el Consell pretén ser un òrgan de col·laboració mitjançant el qual canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes i de les associacions més representatives en matèria de protecció animal”.

El Consell està presidit per la regidora de Drets dels Animals, Nadia Marín, i format per un vicepresident, David Baviera; un representant de cada grup polític municipal: Andrés Campos, Ignacio Carratalá, Víctor Albert, Enrique Campos, Francisca Anaya; tres persones a proposta de presidència: Marisol Santana, Paco Domínguez i Raquel Ferrando; un representant de cadascuna de les protectores legalment constituïdes a Torrent: Juan Serrano per Acció Animalista Torrent, Antonia Bravo per Associació Protectora d'Animals SOS Peludetes,Mª Ángeles Verdejo per Associació Defensa Animal Torrent – ADAT iCarmen Domínguez per Associació Protectora de la Naturalesa i Animals “El meu Món” i pel Secretari General del Ple Fernando Salom o funcionari en qui delegui.

Destacats