El sector del Taxi de Llíria ja pot acollir-se a les ajudes de la Generalitat Valenciana

La Regidoria de Mobilitat Sostenible informa que el Consell ha obert una línia de 4,7 milions d'euros per a aquests professionals del transport públic

Guardar

taxi
taxi

Segons ha informat el regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Llíria, Paco García, els titulars d'autoritzacions del taxi podran optar a les ajudes convocades per la Generalitat Valenciana. Per a això, hauran de complir amb els següents requisits: comptar una autorització VT expedida en la Comunitat Valenciana, visada i en vigor en el moment de la sol·licitud; estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i de seguretat social i dels requisits exigits per al titular de l'autorització, d'acord amb el que s'estableix en l'article 8 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi en la Comunitat Valenciana.

Aquesta ordre es va publicar ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils. Per tant, totes les persones interessades tindran fins al 10 de març per a sol·licitar aquestes ajudes. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es), accedint a la Guia Prop, en l'apartat de 'Tràmits i Serveis'.

Les persones beneficiàries "podran optar a una ajuda per cadascuna de les autoritzacions de les quals siguen titulars", ha explicat l'edil. L'import de la quantia a percebre serà determinada pel resultat que obtinguen de dividir la quantitat de 4.750.000 € entre el nombre total d'autoritzacions admeses. La xifra màxima a percebre per cada autorització admesa en aquesta convocatòria és de 3.000 euros. Així mateix, el límit màxim a percebre per la totalitat de les autoritzacions de taxi serà de 18.000 euros.

Paco García ha assenyalat que aquesta nova línia d'ajudes "se suma a la impulsada en 2020 per l'Ajuntament de Llíria, i apuntala la gran tasca que el Govern de la Generalitat està desenvolupant en suport als sectors econòmics que més estan patint l'impacte de les obligades restriccions adoptades per l'emergència sanitària".

Destacats