Burjassot comença el seu Pla Director d'Arbrat municipal

Com a primera mesura s'ha elaborat un cens que geolocalitza cada exemplar de la ciutat.

Guardar

Emili Altur y Daniel Gómez
Emili Altur y Daniel Gómez

L'Oficina de Sostenibilitat Local de l'Ajuntament de Burjassot, dependent de la Regidoria de Medi ambient, que dirigeix Emili Altur, ha començat a treballar en la confecció d'un pla director d'arbrat que ajude a planificar les intervencions municipals i implementacions en les zones d'arbrat de la localitat. Com a primera acció d'aquest Pla, l'Oficina de Sostenibilitat ha elaborat un cens dels exemplars presents al municipi. El regidor de Medi ambient, Emili Altur, ha explicat que “de l'estudi d'aquest cens, s'elaborarà un Pla Director que establirà les bases i les normes per a qualsevol intervenció que afecte l'arbrat i a les zones verdes de Burjassot i també marcarà les pautes a seguir per a les noves implementacions de vegetació en la ciutat”. 

El cens ha sigut elaborat pels tècnics de l'Oficina de Sostenibilitat, juntament amb el biòleg i arbrista, Víctor Soler Fuentes, i utilitza un Sistema d'Informació Geogràfica per a configurar una base de dades on cada exemplar està identificat, referenciat i geolocalitzat. Aquesta és, segons explica el tècnic responsable de la iniciativa, Daniel Gómez, “una eina fonamental”, que permet “fer seguiments molt precisos de cadascun d'ells o en grups: per barris, els que tenen algun problema, els que tenen una determinada altura, els que són singulars, els dels parcs, els dels carrers, etç”.

L'inventari d'arbrat elaborat ofereix un total de més de 7.700 arbres, repartits en les diferents zones de Burjassot. Així, la zona més poblada és la de les 613 Viviendas, amb 2.418 arbres comptabilitzats, seguida de la zona del Parc de la Granja, amb 1133 arbres i L'Empalme. Per baix, destaca que la zona centre del municipi conta només amb 81 arbres. Segons explica Daniel Gómez, a simple vista, resulta evident que la distribució de l'arbrat és molt desigual, segons la zona: “així, veiem com dues zones importants com la del nucli antic i la del centre de Burjassot, que ocupen un percentatge important de superfície de sòl, només tenen, entre els dos, un escàs 6% de l'arbrat total del municipi”. Una altra anàlisi bàsica, segons el tècnic, és la del nombre d'arbres per habitant. L'OMS recomana que la proporció siga, d’almenys, 1 arbre per cada 3 habitants, de manera que Burjassot hauria d'incrementar la seua massa d'arbres fins a quasi duplicar-les. 

“L’objectiu final ha de ser eixe”, explica Emili Altur. “Començarem per un estudi profund de les espècies presents en el poble per a establir a partir d'ell les necessitats d'arbrat públic en el nostre territori i planificar les accions que siguen necessàries. Els arbres, a més de tenir una funció ornamental, purifiquen l'aire i redueixen la contaminació, regulen la temperatura i la pol·lució sonora, i són el suport de vida de les diferents espècies de la nostra fauna urbana. Definitivament, volem una ciutat amb arbres".

Arxivat a:

Destacats