Alfafar treballa la participació ciutadana entre el teixit associatiu

Guardar

reunion1
reunion1
El conveni de col·laboració signat entre l'àrea de Participació Ciutadana i la Fundació Horta Sud el 13 de maig de 2016, s'inscriu en les accions que està duent a terme l’Ajuntament d’Alfafar per millorar l'estructura del teixit associatiu d'Alfafar.L'objectiu és realitzar cursos de formació, assessorament, publicacions i jornades dirigides a les associacions, facilitant-los eines per millorar l'organització, gestió i diferents temes relacionats amb el moviment associatiu, amb la finalitat de millorar, promoure i organitzar les seues accions.El programa que s'ha preparat des de l'àrea de Participació Ciutadana per aquest 2016 engloba diferents accions, algunes d'elles ja realitzades. Per exemple, els dies 6 i 30 del passat mes de juny es van realitzar 2 jornades del Pla de Formació i Assessorament a les Associacions, pel que fa a les obligacions fiscals i documentals. En les mateixes també va estar com a part implicada el servei de Secretaria de l’Ajuntament d’Alfafar, ja que havia establert com a compromís de qualitat per a les associacions del municipi, la formació de les mateixes en aquest tema.Uns altres que encara no s'han desenvolupat, però d'igual manera estan planificats per aquest any, són el servei d'acompanyament i assessorament al personal tècnic i a les associacions en temes d'organització, diagnòstic, projectes, etc, sota cita prèvia, tal com marca el calendari comarcal; la participació en la Xarxa Participa i realitzar campanyes conjuntes; la participació en la revista “Papers Associatius” i difusió en les associacions del municipi i serveis municipals; a més d'altres accions que siguen desenvolupades per la Fundació Horta Sud a la comarca de l'Horta Sud, d'acord el programa establert.
Destacats