• Home

 • Recomanacions per prevenir el contagi per COVID-19

RECOMANACIONS PER A PREVENIR EL CONTAGI PER COVID-19

La Comunitat Valenciana està patint, de la mateixa manera que la resta del país, les conseqüències de la ràpida expansió de la Covid-19. Un tipus de coronavirus, que ja existia, però que mai abans havia afectat les persones. Fins ara. Les persones expertes intenten obtenir tota la informació possible sobre com evolucionarà aquest virus. No obstant això, fins que s’aconseguisca controlar i, el més important, trobar una vacuna, la prevenció és un dels factors clau per a reduir aquesta pandèmia.

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DEL CORONAVIRUS?

Els símptomes més comuns d’aquest virus són la tos seca, la febre i la sensació de falta d’aire. En alguns casos, també pot haver-hi símptomes digestius, com a diarrea o dolor abdominal. De moment, no existeix tractament específic per al coronavirus, però sí que s’estan emprant alguns antivirals que han demostrat certa eficàcia, sobretot, si es detecta amb rapidesa.

MESURES PER A PREVENIR EL CONTAGI PER COVID-19

Des del ministeri de Sanitat s’ha informat de les mesures de protecció individual més eficaces:

– Realitzar una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques.

– Cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar o fer-ho, en defecte d’això, en el colze flexionat.

– Mantenir una distància d’un metre aproximat entre les persones.

– Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

– Netejar sovint els elements de la llar de major contacte com a aixetes, interruptors, poms, etc.

QUAN HE D’UTILITZAR LA MASCARETA?

És obligatori utilitzar la mascareta, a partir dels sis anys, en la via pública i en espais tancats o a l’aire lliure que estiguen oberts al públic. Aquesta obligatorietat inclou el transport públic, així com l’ús de la mascareta en bars i terrasses sempre que no estiguem consumint.

Respecte a les excepcions per a l’ús de mascaretes, el Govern ha especificat que no es tindrà en compte aquesta obligatorietat en els següents casos:

 • Persones que presenten dificultats respiratòries que puguen veure’s agreujades per portar mascareta o que resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats.
 • Persones que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
 • En el desenvolupament d’activitats en la qual, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulte incompatible, com menjar o beure.
 • Per causes de força major o situació de necessitat.

És imprescindible mantenir sempre la distància interpersonal.

Com utilitzar correctament la mascareta

Si s’utilitza, és fonamental saber com col·locar-la i com llevar-li-la per a evitar que augmente el risc de transmissió. D’aquesta manera, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) facilita una sèrie de consells:

 • No tocar-la mentre s’emporte posada
 • Llevar-li-la sense tocar la part frontal. A continuació, llavar-se les mans amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques.
 • Quan la mascareta estiga humida, substituir-la per una altra neta i seca.
 • No reutilitzar les mascaretes d’un sol ús.

SOC COL·LECTIU DE RISC

Si eres major de 60 anys, estàs embarassada o tens algunes de les següents patologies – hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodeficiències – evita eixir de casa. A més, si necessites ajuda per a les tasques domèstiques, per a fer la compra o per a passejar a la teua mascota, intenta que sempre siga la mateixa persona i que es mantinga la distància recomanada.

Així mateix, és recomanable seguir unes normes d’higiene: ventilar el domicili amb assiduïtat, llavar-se sovint les mans, tossir en el colze, usar mocadors d’un sol ús i evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca.

Sanitat recorda, a més, que, en cas de necessitar medicaments, no és necessari anar a la farmàcia. Per això, s’ha habilitat el telèfon 900 362 236 perquè te’ls porten a domicili.

COM PROTEGIR-ME SI ISC AL CARRER

Consells per a la incorporació al treball

Abans de tot, és important que no t’incorpores si presentes símptomes, si has estat en contacte estret amb persones afectades per Covid-19 o si eres col·lectiu de risc. No obstant això, si has d’anar a treballar és important que complisques una sèrie de mesures de prevenció:

 • Mantenir una distància interpersonal, d’aproximadament, 2 metres.
 • No més d’un passatger per fila de seients si acudeixes en transport públic o de l’empresa.
 • Extremar les mesures d’higiene.

En tornar a casa:

 • Lleva’t les sabates i deixa-les prop de la porta.
 • Llava’t les mans amb aigua i sabó.
 • Desinfecta els objectes que hages usat: mòbil, ulleres, etc.
 • Separa els objectes que no precises a casa, com les claus o la cartera, i deixa’ls en una caixa prop de la porta.
 • Si uses cotxe, neteja-ho sovint, sobretot les superfícies que més es toquen.
 • Si has estat en un ambient tancat amb més persones, separa en una bossa la roba que hages usat, sense sacsejar-la. No la tragues fins a tornar a usar-la o fins a llavar-la.

Mesures de prevenció si ixes a comprar

És important mantenir sempre la distància mínima d’1-2 metres i evitar les aglomeracions, però a més és necessari utilitzar guants d’un sol ús, així com no comprar compulsivament, ja que el proveïment està garantit. Així mateix, Sanitat recorda que és imprescindible no tocar-se la cara i llavar-se les mans quan tornes a casa. Finalment, no eixir de casa si es presenten símptomes similars als quals causa el coronavirus.

El més llegit